Multimédia a počítačová animace bližší informace o studiu na katedře

Multimédia a počítačová animace

Detaily předmětu

Vyučující Roman Berka
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web http://vyuka.iim.cz/a4m39mma:a4m39mma
Rozvrhy a4m39mma, b4m39mma

Anotace

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled současných problémů v oblasti počítačové animace. Porozumí jak rastrové animaci (převážně zpracování video sekvencí), tak i vektorové animaci a principům a algoritmům pro modelování pohybu a řízení vektorově reprezentovaných animovaných objektů.

Přednášky

  • 1.

    Seznámení s předmětem, datové formáty

  • 2.

    Editace videa a základní techniky střihu

  • 3.

    Technologie a standardy pro DVD

  • 4.

    Stereoskopie

  • 5.

    Zvuk

  • 6.

    Syntéza a zpracování zvuku I

  • 7.

    Syntéza a zpracování zvuku II

  • 8.

    Vektorová animace, inverzní kinematika

  • 9.

    Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP

  • 10.

    Dynamika, částicové systémy

  • 11.

    Modelování šatů

  • 12.

    Modelování a animace lidské tváře

  • 13.

    Často užívané algoritmy pro počítačovou animaci

Cvičení

  • 1.

    Seznámení s tématy projektů a jejich zadání

  • 2.

    Konzultace k zadání projektu

  • 3.

    Práce na projektu

  • 4.

    Konzultace a kontrola průběhu práce č. 1

  • 5.

    Práce na projektu

  • 6.

    Konzultace a kontrola průběhu práce č. 2

  • 7.

    Práce na projektu

  • 8.

    Konzultace a kontrola průběhu práce č. 3

  • 9.

    Práce na projektu

  • 10.

    Konzultace a kontrola průběhu práce č. 4

  • 11.

    Práce na projektu

  • 12.

    Konzultace a kontrola průběhu práce č. 5

  • 13.

    Odevzdání projektu

  • 14.

    Zápočet

Literatura & zdroje

  • 1.

    Blinn, J. Jim Blinn Corner Dirty Pixels. Morgan Kaufmann, 1998.

  • 2.

    Taylor, J. DVD Demystified. McGraw-Hill Professional, 2000.

  • 3.

    Watt, A., Watt, M. Advanced Animation and Rendering Techniques. Addison-Wesley Professional, 1992.

  • 4.

    Lectures on Physics. http://www.feynmanlectures.info

  • 5.

    Weil, J. The Synthesis of Cloth Objects Proceedings of the Siggraph 1986, volume 20(4), pages 49-53

  • 6.

    Reddy, M. Perceptually Modulated Level of Detail for Virtual Environments, PhD thesis, University of Edinburgh, 1997.