Psychologie v HCI bližší informace o studiu na katedře

Psychologie v HCI

Detaily předmětu

Vyučující Jakub Franc
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 4
Semestr Z
Zakončení Kz
Web https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39PUR
Rozvrhy a4m39pur, B4M39PUR1

Anotace

Co předmět dá studentům - přehled o poznatcích psychologie aplikovatelných v HCI - schopnost navrhovat interaktivní softwarové systémy s ohledem na psychologické charakteristiky uživatele - schopnost využívat aplikovaných výzkumných metod pro identifikaci uživatelských potřeb.

Přednášky

 • 1.

  Využití psychologie v rámci HCI (mezioborový přístup, kognitivní věda, příklady z praxe)

 • 2.

  Uživatelský výzkum (základní principy sběru uživatelských dat, výzkumné strategie)

 • 3.

  Uživatelský výzkum (metody sběru uživatelských dat a jejich interpretace)

 • 4.

  Uživatelský výzkum (techniky sběru uživatelských dat, neverbální komunikace, moderování testování)

 • 5.

  Reprezentace uživatelských dat (techniky modelování uživatele, využití persón v praxi)

 • 6.

  Úvod do kognitivní psychologie a její dílčí témata (paměťové procesy, pozornost, CLT - teorie kognitivní zátěže), kognitivní styly, mentální reprezentace)

 • 7.

  Orientace v prostoru (kognitivní mapy, teorie prostorového vnímání)

 • 8.

  Vizuální vnímání (základní principy, fyziologie vnímání, propojení s ostatními psychickými procesy)

 • 9.

  Vizuální vnímání (konekcionistický přístup, Gestalt zákony, selektivita vnímání)

 • 10.

  Vyšší psychické procesy (učení, myšlení, řeč, jazyk)

 • 11.

  Afektivní procesy a estetika

 • 12.

  Ergonomie, stres

 • 13.

  Rezerva

Cvičení

 • 1.

  Příprava výzkumných témat

 • 2.

  Příprava výzkumného projektu pro práci ve cvičení

 • 3.

  Nácvik dotazníkového šetření

 • 4.

  Nácvik rozhovorů

 • 5.

  Nácvik rozhovorů

 • 6.

  -13. Intenzivní nácvik psychologických dovedností formou sebezkušenostních cvičení (bloky 4x 3 hodiny)

Literatura & zdroje

 • 1.

  Ware C. Visual Thinking for Design, Morgan Kaufmann, 2008

 • 2.

  Kuniavski M. Observing the User Experience, Morgan Kaufmann, 2003

 • 3.

  Sternberg R. Kognitivní psychologie, Portál, 2002