Vývoj webových aplikací bližší informace o studiu na katedře

Vývoj webových aplikací

Detaily předmětu

Vyučující Martin Klíma
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b39wa1
Rozvrh a7b39wa1

Anotace

Náplní předmětu je přehled technologií používaných na Internetu. Hlavní pozornost je soustředěna na službu WWW. Cílem předmětu je porozumět principu technologie Internetu, vytvářet vlastní jednoduché a středně složité WWW aplikace, používat hypertext, grafiku a další technologické postupy.

Přednášky

 • 1.

  Architektura webové aplikace, webové jazyky

 • 2.

  HTML, XHTML, CSS

 • 3.

  Javascript

 • 4.

  Jazyk PHP I

 • 5.

  Jazyk PHP II.

 • 6.

  Sessions, obsluha formulářů

 • 7.

  Přístup k databázi, databázová a aplikační logika, PHP Data Objects (PDO)

 • 8.

  Architektura serverové strany, návrhové vzory, šablonovací systémy

 • 9.

  Knihovny a frameworky - Zend Framework

 • 10.

  Knihovny a frameworky - Ajax

 • 11.

  Knihovny a frameworky - ORM

 • 12.

  Aplikační servery

 • 13.

  SEO

 • 14.

  Rezerva

Cvičení

 • 1.

  Seznámení s prostředím, protokol HTTP

 • 2.

  Návrh webové prezentace, XHTML, CSS

 • 3.

  Javascript

 • 4.

  Jednoduchá aplikace v jazyce PHP

 • 5.

  OOP v PHP

 • 6.

  Obsluha formulářů v jazyce PHP, udržení stavu aplikace

 • 7.

  Práce s databází, PDO

 • 8.

  Šablonovací systém SMARTY

 • 9.

  Zend framework I

 • 10.

  Zend framework II

 • 11.

  Ajax a jeho implementace v PHP

 • 12.

  Konzultace semestrálních úloh

 • 13.

  Odevzdání semestrálních úloh, zápočet

 • 14.

  Rezerva

Literatura & zdroje

 • 1.

  Konsorcium W3C http://www.w3c.org

 • 2.

  Dokumentace jazyka PHP http://www.php.net

 • 3.

  Šablonovací systém SMARTY http://www.smarty.net

 • 4.

  Zend http://www.zend.com/en/