Návod na určení H-indexu dle WoS (Web of Science, Web of Knowledge)

Jiří Žára, ČVUT Praha

Návod umožňuje rychlé určení hodnoty H-indexu podle WoS. Protože výše H-indexu velmi závisí na tom, jaké druhy publikací a citací jsou vzaty v potaz, uvedený postup vede k určení "tvrdého H-indexu" (oproti Google Scholar dává výrazně nižší hodnoty, neboť jak autorské publikace, tak jejich citace musejí být v databázích WoS - SCI-EXPANDED, CPCI-S, apod.), nicméně v rámci tohoto tvrdého indexu jsme si víceméně "všichni rovni". Samozřejmě tím není myšlena absolutní rovnost - například mezi různými obory jsou velmi odlišné publikační zvyklosti a tedy i hodnoty H-indexů.

Poznámky:

 • Uvedený postup je doporučován u přihlášek projektů do agentury GA ČR.
 • Existují složitější postupy, které i při použití WoS dávají vyšší H-index. Je to díky tomu, že jsou schopny zahrnout citace těch publikací, které nejsou v databázích WoS. Využívají vyhledávací záložku Cited Reference Search. Tyto postupy nedoporučujeme, protože jejich výsledky nejsou snadno kontrolovatelné.

Stručný (textový) postup

 1. Přihlaste se do WoS (nejčastěji v rámci univerzitního přístupu)
 2. Do vyhledávacího okénka podle "Author" zadejte svoje příjmení a iniciálu křestního jména s hvězdičkou (např. "Zara J*") a spusťte Search.
 3. Klikněte na Create Citation Report (ikonka/nápis vpravo)
 4. Objeví se seznam publikací uspořádaný od největšího počtu citací. V seznamu je oranžovou vodorovnou čárou označena pozice určující H-index. Není-li čára vidět mezi prvními deseti publikacemi, bude na dalších stránkách (seznam je bohužel zobrazován ve skupinkách jen po deseti).
 5. Ze seznamu je potřeba vyřadit publikace nad H-indexovou čárou, které jste nenapsali Vy (např. je napsal Zara Jason nebo Zara Janette namísto Zara Jiri). Postup mazání je ruční a většinou zabere jen pár cyklů následujícího algoritmu:
  1. Publikace, jejichž nejste autorem, postupně označte (u každé z nich je vlevo klikací čtvereček).
  2. Vyřaďte je kliknutím na tlačítko Go, které je těsně nad seznamem (v šedém poli!).
  3. Pokud jsou všechny publikace nad oranžovou čárou Vaše, jste u konce, jinak pokračujte krokem a).
 6. Počet publikací nad oranžovou čárou je roven H-indexu. Současně je H-index vypsán vpravo vedle grafů četností publikací a citací.
Hotovo!

Podrobný (obrázkový) postup v pěti krocích

Krok 1.

Po přihlášení do WoS zadejte do vyhledávacího okénka podle "Author" svoje příjmení a iniciálu křestního jména s hvězdičkou a spusťte Search.

Krok 2.

Klikněte na Create Citation Report (ikonka/nápis vpravo)

Krok 3.

Objeví se seznam publikací uspořádaný od největšího počtu citací. V seznamu je oranžovou vodorovnou čárou označena pozice určující H-index. Není-li čára vidět mezi prvními deseti publikacemi, bude na dalších stránkách (seznam je bohužel zobrazován ve skupinkách jen po deseti).

Krok 4.

Publikace, jejichž nejste autorem, postupně označte a poté je vyřaďte kliknutím na tlačítko Go, které je těsně nad seznamem v šedém poli.

Krok 5.

Opakujte krok 4, dokud nezůstanou nad oranžovou čárou pouze Vaše publikace. Jejich počet je roven H-indexu, který je současně vypsán vpravo vedle grafů četností publikací a citací.

Za obsah zodpovídá: Jiří Žára
Poslední aktualizace: 30.04.2013