Errata

ke 2. vydání knihy Moderní počítačová grafika
J. Žára, B. Beneš, J. Sochor, P. Felkel
Computer Press, 2005.

Errata je rozdělena na dvě části: Věcné chyby a Překlepy
Pokud objevíte nějakou novou chybu, zašlete nám ji, prosím, na adresu zara@fel.cvut.cz.

Část 1: Věcné chyby

str. 84
Algoritmus 3.2
V kroku 5 má podmínka v cyklu obsahovat ostrou nerovnost, tedy namísto "x ≤ x2" má být "x < x2".
Upozornění zaslali Michal Kučera a Michal Navrátil, 27.10.2016.
str. 89
Obrázek 3.9
Spodní vodorovná osa má namísto "yi+1" být značena "yi-1".
Upozornění zaslal David Ambrož, 26.5.2005.
str. 90
Vzorec (3.9)
Na pravé straně je u čtvrtého členu opačné znaménko.
Namísto "pi + 2xi + 3 + (yi-1/2)2 + (yi+1-1/2)2"
má být "pi + 2xi + 3 - (yi-1/2)2 + (yi+1-1/2)2".
Upozornění zaslal David Ambrož, 26.5.2005.
str. 141
1. nečíslovaný vzorec
V pravé rovnici je na její levé straně nesprávně uvedeno písmeno Q.
Namísto "Q = xC + (1 - x) D."
má být "R = xC + (1 - x) D.".
Upozornění zaslal Marian Krivda, 23.6.2005.
str. 218
Vzorec (5.60)
Na levé straně vzorce má namísto "Q(t)" být "Q(u,v)".
Upozornění zaslal David Ambrož, 17.6.2005.
str. 219
Vzorec (5.64)
Na levé straně vzorce má namísto "Q(t)" být "Q(u,v)".
Upozornění zaslal David Ambrož, 17.6.2005.
str. 249
Vzorec pro zkroucení
V transformaci č. 3. Zkroucení (twisting) je překlep ve výpočtu souřadníc X.
Namísto "X = x cos(f(z)) - x sin (f(z))"
má být "X = x cos(f(z)) - y sin (f(z))".
Upozornění zaslal Pavel Doleček, 25.1.2012.
str. 277
Popis obrázku 8.9
Správný popis obrázku 8.9 má být "Vliv Hurstova exponentu na členitost f Bm plochy. Jednotlivé obrázky ukazují členitost plochy pro H=0.8 (D=2.2) (vlevo) a H=0.5 (D=2.5) (vpravo).".
Upozornění zaslal Rastislav Tisovčík 25.4.2012.
str. 279
Nečíslovaný vzorec
Na pravé straně vzorce má namísto "H.Gauss(0, 1) * |A, B|" být "(1-H).Gauss(0, 1).|A, B|".
Upozornění zaslal Rastislav Tisovčík 25.4.2012.
str. 308
2. odstavec
V poslední větě odstavce došlo k prohození vektorů h a p.
Namísto "... převedla vektor h na [1, 0, 0, 0] a vektor p na [0, 1, 0, 0]"
má být "... převedla vektor p na [1, 0, 0, 0] a vektor h na [0, 1, 0, 0]".
Upozornění zaslal David Ambrož, 26.5.2005.
str. 312
Článek Kosoúhlé promítání
V šesté větě došlo k prohození názvů promítání.
Namísto "... druhy kosoúhlého promítání se nazývají kabinet (obr. 9.9 uprostřed) a kavalír (obr. 9.9 vpravo)."
má být "... druhy kosoúhlého promítání se nazývají kavalír (obr. 9.9 uprostřed) a kabinet (obr. 9.9 vpravo).".
Upozornění zaslal David Ambrož, 26.5.2005.
str. 332
Nečíslovaný vzorec
Ve vzorci pro směr lomeného paprsku má být index lomu označen ve shodě s textem. V celém vzorci tedy namísto označení "ηr" má být "ηt".
Upozornění zaslali Johana Emma Křečková a Vadim Petrov, 6.12.2016.
str. 549
matice Shxy
Třetí řádek matice Shxy má namísto "[ shx shy 0 0 ]"
obsahovat "[ shx shy 1 0 ]".
Upozornění zaslal Jiří Žára, 17.6.2006.

Část 2: Překlepy

Poznámka: Neuvádíme zde chybějící interpunkční znaménka a nevýznamné překlepy, které nezpůsobují mylné pochopení textu.
str. 47
2. odstavec
Namísto "OpenGL Imagining Subset" má být "OpenGL Imaging Subset".
Upozornění zaslal David Ambrož, 26.5.2005.
str. 111
Algoritmus 3.10
V 1. řádku algoritmu (inicializace bodu S) namísto souřadnic bodu "[xS, xS ]"
má být  "[xS, yS ]".
Upozornění zaslal Michal Kučera, 13.1.2017.
str. 129
1. odstavec
V poslední větě namísto "... budeme obrazy s vysokým dynamickým obrazem označovat zkratkou HDR."
má být "... budeme obrazy s vysokým dynamickým rozsahem označovat zkratkou HDR.".
Upozornění zaslal David Ambrož, 26.5.2005.
str. 279
Nečíslovaný vzorec
V prvním nečíslovaném vzorci má namísto znaku "*" být použit znak "." pro násobení.
Upozornění zaslal Rastislav Tisovčík 25.4.2012.
str. 308
2. odstavec
V první větě namísto "... určuje vektor u (up vector, hook), ..."
má být "... určuje vektor h (up vector, hook), ...".
Upozornění zaslal Petr Felkel, 25.3.2006.
str. 309
Nečíslovaný vzorec
Ve druhém vzorci (násobení matic), v němž se vypočítává Tkamera má být namísto značení první matice symbolem"-1" použito značení "T", neboť se jedná o transponovanou, nikoliv inverzní matici.
Upozornění zaslala Zuzana Štětinová, 20.1.2021.
str. 332
3. odstavec
Namísto "lomenéhoho" má být "lomeného".
Upozornění zaslali Johana Emma Křečková a Vadim Petrov, 6.12.2016.
str. 333
1. věta kapitoly 10.5
Svůj model navrhl Bui-Tuong Phong nikoliv v roce "1977" nýbrž v roce "1975". V roce 1975 bohužel zemřel na leukémii.
Upozornění zaslal Pavel Reichl, 18.12.2008.
str. 549
2. odstavec
Na konci první věty části 21.3.5 namísto "... rovin yz, xz a yz."
má být "... rovin yz, xz a xy.".
Upozornění zaslal Lukáš Jiránek, 21.4.2006.

Datum poslední úpravy: 28. 1. 2021