Errata

ke knize Moderni pocitacova grafika

Zara, Felkel, Benes, Computer Press, 1998.


Nikdo neni dokonaly a tak se omlouvame vsem ctenarum za chyby, ktere v nasi knize jsou. Zaroven dekujeme vsem, kteri nas na ne upozornili a dekujeme tez vsem, kteri nas upozorni na dalsi.


v obsahu:
pred stranou 145 ma byt BB
pred stranou 147 ma byt PF
(mimochodem tato znaceni rikaji, kdo co psal)

str. 8:
v prevodu z RGB do YCbCr vyjadrenem pomoci matic (nahore na strance) ma mit posledni ciselny koeficient ve 2. radku hodnotu:
+0.5 (namisto chybneho -0.5)

str. 16:
v Eulerove formuli vypadlo i a ma tedy byt:
e^(plus_minus i 2pi u x) = ...

str. 17:
pod nadpisem 2.1.5 ma byt napsano:
"..., kterou budeme oznacovat operatorem * ."

str. 17:
na druhem radku pod vztahem (2.8) ma byt napsano:
"... resp. obrazem F(u)*H(u) je soucin ..."

str. 41, odst. 2.5.3.:
namisto "metoda LZW, tedy stejna jako u formatu GIF."
ma byt "metoda LZ77, ktera se podoba metode LZW zname z formatu GIF."

str 42, 1. odst.:
namisto "LZW kodovani" ma byt "LZ77 kodovani".

str 50, vypocet d2 pod Obr. 3.3:
ve vztahu vypadlo znamenko minus pred poslednim clenem (pismenem b). Spravne ma tedy byt:
d2 = yi + 1 - y = yi + 1 - m(xi+1) - b.

str 51,vztah (3.5):
ve vzorci vypadl symbol "delta" pred y. Namisto "2y" ma tedy byt "2dy" (kde d znamena "delta")

str 66,vztah (3.31):
F2(t) = -2t^3+3t^2.

str. 109:
ve vztahu (4.8) na druhem radku ma byt:
"... pro: 1<=|x|<2 "

str. 117, vztah (4.14):
- na leve strane rovnice ma byt promenna v
- ve jmenovateli nema byt mocnina

str. 117, vztah (4.15):
ve jmenovateli nema byt mocnina

str. 152:
ve vztahu (5.5) maji byt parcialni derivace postupne
(dx(u,v)/du, dy(u,v)/du,dz(u,v)/du) - psano samozrejme s delta

str. 152:
ve vztahu (5.6) maji byt parcialni derivace postupne
(dx(u,v)/dv, dy(u,v)/dv,dz(u,v)/dv) - psano samozrejme s delta

str. 207, vztah (7.1):
ve vsech trech rovnicich je uvedena stejna leva strana (g0).
Spravne maji byt postupne uvedeny g0 = ..., g1 = ..., g2 = ...

str. 216, clanek 8.1.2, 3. odstavec:
V tomto odstavci (i v dalsim textu) se mluvi o Helge von Koch jako o zene. Ve skutecnosti to byl muz (zena by se jmenovala Helga). Fotografii tohoto vedce lze nalezt napriklad na adrese http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Posters2/Koch.html

str. 217, 2.odst.:
Fraktalni dimenze Mengerovy houby ma spravne byt:
log 20 / log 3 = 2.726

str. 256:
ve vztahu (10.12) nema byt integral v exponentu, ale ma nasledovat okamzite za exp

str. 257:
ve vztahu (10.15) vypadla jedna polovina a tak ma mit podobu:
alfa = 1-exp(-tau l) = tau l - (tau l)^2 / 2 + ...

str. 258:
na prvnim radku ma byt pojem source term napsan kurzivou

str. 259, algoritmus 10.1:
- nerovnost v podmince v kroku 3. je neostra ( "<=" )
- radek 3.(a) obsahuje jako indexy pismena i, ma byt vsak j (coz je ridici promenna cyklu)

str. 260, algoritmus 10.2:
- opravte si podminku pro j v kroku 4 na ostrou nerovnost:
    4. Pokud je T > maly prah a zaroven j >= 1, opakuj
- radky 4.(a) a 4.(b) maji mit tvar:
    (a) I = T . I + g_j,
    (b) T = T . t_j

barevna priloha:
prvni dva obrazky maji prohozene popisky


Datum posledni upravy: 21.3.2003


Pripadne dalsi chyby zaslete, prosim, na adresu skripta@sgi.felk.cvut.cz