Přehledový obsah knihy

Moderní počítačová grafika (2. vydání)
Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel

  Computer Press, 2005, ISBN 80-251-0454-0

Prohlédněte si detailní obsah knihy v PDF [108 kB]
  • Kupte si knihu v kamenných knihkupectvích nebo na Internetu.
  • Pošlete nám nově objevené chyby a zkontrolujte si jejich opravy v Erratě.

NOVINKA - kniha je nyní k dispozici v PDF:
Titulní strana knihy
Foto Michal Benátský
Obálka knihy Z fotografické soutěže Studentský život
(snímek Michal Benátský, ČVUT)

A - ROVINNÁ GRAFIKA

1 Světlo a barvy v počítačové grafice
2 Obraz a jeho reprezentace
3 Dvourozměrné objekty
4 Úpravy obrazu

B - TROJROZMĚRNÉ MODELY

5 Křivky a plochy
6 Reprezentace a modelování těles
7 Objemová reprezentace těles
8 Procedurální modelování

C - ZOBRAZOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT

  9 Promítání
10 Světlo
11 Řešení viditelnosti
12 Stíny
13 Textury
14 Reprezentace scény
15 Globální zobrazovací metody
16 Vizualizace objemových dat
17 Nefotorealistické zobrazování

D - ANIMACE A VIRTUÁLNÍ REALITA

18 Počítačová animace
19 Zobrazování rozsáhlých scén
20 Virtuální realita

E - MATEMATIKA PRO POČÍTAČOVOU GRAFIKU

21 Transformace
22 Často používané vzorce


Pro zájemce o jazyk VRML vydal Jiří Žára knihu
VRML 97
aneb
Laskavý průvodce virtuálními světy
Prohlédněte si její webové stránky na adrese http://www.cgg.cvut.cz/LaskavyPruvodce.

První vydání První vydání knihy Moderní počítačová grafika je již vyprodáno.

K dispozici jsou obsah a errata pro 1. vydání.