Pokročilé metody interaktivní editace obrazu bližší informace o studiu na katedře

Pokročilé metody interaktivní editace obrazu

Detaily předmětu

Vyučující Daniel Sýkora
Rozsah výuky 2 + 1
Kredity 4
Semestr L
Zakončení Z+Zk
Web https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4M39AIM
Rozvrh B4M39AIM

Anotace

Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu. Budou probrány algoritmy řešící následující praktické úlohy: editace obrazu respektující hrany, komprese vysokého dynamického rozsahu intenzit, interaktivní mapování tónů, abstrakce, editace v gradientní oblasti, bezešvá fúze, digitální fotomontáž, klonování, konverze barevného obrazu na šedotónový, zvýraznění kontextu, interaktivní deformace obrazu zajišťující lokální tuhost, N-bodová registrace obrazu, interaktivní segmentace, kolorizace černobílých snímků, vybarvování ručních kreseb, přidání hloubky, výpočet alfa-kanálu.

Přednášky

 • 1.

  Monadické operace

 • 2.

  Fourierova transformace

 • 3.

  Konvoluce

 • 4.

  Lineární filtrace

 • 5.

  Nelineární filtrace

 • 6.

  Editace obrazu

 • 7.

  Deformace obrazu 1

 • 8.

  Deformace obrazu 2

 • 9.

  Registrace obrazu 1

 • 10.

  Registrace obrazu 2

 • 11.

  Registrace obrazu 3

 • 12.

  Segmentace obrazu 1

 • 13.

  Segmentace obrazu 2

 • 14.

  Rezerva

Cvičení

 • 1.

  Monadické operace

 • 2.

  Fourierova transformace

 • 3.

  Konvoluce

 • 4.

  Nelineární filtrace

 • 5.

  Editace obrazu

 • 6.

  Segmentace obrazu

Literatura & zdroje

 • 1.

  He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.

 • 2.

  Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.

 • 3.

  Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.

 • 4.

  Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.

 • 5.

  Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.

 • 6.

  Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.

 • 7.

  Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.