Testování uživatelského rozhraní bližší informace o studiu na katedře

Testování uživatelského rozhraní

Detaily předmětu

Vyučující Adam Sporka
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z,L
Zakončení Z + Zk
Web http://amun.felk.cvut.cz/Y39TUR
Rozvrhy a4b39tur, a7b39tur, B6B39TUR

Anotace

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy testování uživatelských rozhraní. Přednášky pokrývají nejdůležitější okruhy dané problematiky tak, aby studenti mohli testovat uživatelská rozhraní se znalostí kontextu daném kromě jiného i životním cyklem software. Důležitou součástí výuky je i problematika speciálních uživatelských rozhraní (pro tělesně postižené uživatele, rozhraní pro mobilní zařízení apod.). V rámci cvičení projdou studenti celým cyklem počínaje vlastním návrhem konkrétního uživatelského rozhraní a konče jeho testováním a vyhodnocením v Usability laboratoři.

Přednášky

 • 1.

  Úvod do problematiky testování uživatelského rozhraní.

 • 2.

  Kognitivní průchod. Heuristická evaluace.

 • 3.

  Ukázka řešení kognitivního průchodu a heuristické evaluace. Modely uživatele. KLM, GOMS.

 • 4.

  Úvod do testování s uživateli.

 • 5.

  Příprava testu s uživateli. [Jakub Franc]

 • 6.

  Moderování testů použitelnosti. [Jakub Franc]

 • 7.

  Sběr, analýza a prezentace dat z testů použitelnosti. [Ivo Malý]

 • 8.

  Speciální metody testování (vč. remote testingu)

 • 9.

  Kvantitativni testování

 • 10.

  Hlasová uživatelská rozhraní

 • 11.

  Multimodání rozhraní a rozhraní pro lidi s postiženími

 • 12.

  Kolaborace. Eye tracking.

 • 13.

  Prototypování [Pavel Slavík]

 • 14.

  Nové trendy v testování UI: Zajímavosti z konference CHI 2011

Cvičení

 • 1.

  Zadávání úlohy A.

 • 2.

  Zadávání úlohy A.

 • 3.

  Cvičení kognitivního průběhu.

 • 4.

  Cvičení heuristické evaluace.

 • 5.

  Konzultace dokumentu úlohy A.

 • 6.

  Rozprava nad hotovými úlohami A. Vyhlášení nejlepších prací.

 • 7.

  Prezentace nejlepších prací. Logovací diktát. Zadání úlohy B.

 • 8.

  První návštěva usability labu. Zaškolení.

 • 9.

  Testování v usability labu.

 • 10.

  Testování v usability labu.

 • 11.

  Testování v usability labu.

 • 12.

  Rozprava nad dokumentem B.

 • 13.

  Domácí práce.

 • 14.

  Rozprava nad hotovými úlohami B. Zápočty.

Literatura & zdroje

 • 1.

  Dumas, J., Loring, B. Moderating Usability Tests. Morgan Kaufmann, 2008.

 • 2.

  Kuniavsky, M. Observing the User Experience. Morgan Kaufmann, 2003.

 • 3.

  Courage, C., Baxter, K. Understanding Your User. Morgan Kaufmann, 2005.

 • 4.

  Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000.

 • 5.

  Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993.

 • 6.

  Heinsen, S., Vogt, P. Usability praktisch umsetzen. Hanser Fachbuchverlag, 2003.