Vývoj webových aplikací 2 bližší informace o studiu na katedře

Vývoj webových aplikací 2

Detaily předmětu

Vyučující Martin Klíma
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr L
Zakončení Z + Zk
Web http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4m39wa2
Rozvrhy a4m39wa2, B4M39WA2

Anotace

Předmět se zaměřuje na popis a praktické použití aplikačních serverů a frameworků pro vývoj webových aplikací. Budou vysvětleny vlastnosti a použití aplikačních serverů. Dále pak obvykle používané databáze, jejich nadstavby (abstrakční vrstvy - persistence) a integrace s aplikačními servery a frameworky. Budou rozebrány základní vlastnosti webových frameworků: usnadnění vývoje, odstínění HTTP protokolu a rozdílných prohlížečů, datových zdrojů, konfigurací serveru a otázek bezpečnosti. Dále také jejich návaznost na metodologii vývoje (automatické testy, nasazení). Kurz bude ukončen rozdělením a přehledem používaných frameworků (AJAX frameworky, klasické frameworky, JSP frameworky a rapid prototyping frameworky).

Přednášky

 • 1.

  Webové inženýrství, současný stav webu

 • 2.

  Aplikační servery, návrhová pravidla

 • 3.

  Platforma aplikačních serverů I: J2EE

 • 4.

  Platforma aplikačních serverů II: .NET

 • 5.

  Webové služby, standardy pro webové služby

 • 6.

  Databáze, persistenční frameworky a jejich integrace

 • 7.

  Základní vlastnosti web frameworků

 • 8.

  Přehled web frameworků I

 • 9.

  Přehled web frameworků II

 • 10.

  Přehled web frameworků III

 • 11.

  Frameworky na straně klienta

 • 12.

  Návaznost webových frameworků na metodiky vývoje webových aplikací

 • 13.

  Kvalita webových aplikací, analýza, statistiky, ladění výkonu

 • 14.

  Bezpečnost webových aplikací

Cvičení

 • 1.

  Organizace cvičení, zadávání domácích úloh, semestrálních prací

 • 2.

  Návrh aplikace založené na webovém frameworku a aplikačním serveru

 • 3.

  Návrh aplikace založené na webovém frameworku a aplikačním serveru

 • 4.

  Návrh aplikace založené na webovém frameworku a aplikačním serveru

 • 5.

  Návrh aplikace založené na webovém frameworku a aplikačním serveru

 • 6.

  Kontrola stavu semestrálních prací

 • 7.

  Prezentace výsledků návrhů aplikace

 • 8.

  Kvalita webových aplikací, ladění výkonu

 • 9.

  Práce na semestrálním projektu

 • 10.

  Práce na semestrálním projektu

 • 11.

  Práce na semestrálním projektu

 • 12.

  Práce na semestrálním projektu

 • 13.

  Prezentace semestrálních projektů

 • 14.

  Zápočet

Literatura & zdroje

 • 1.

  Murach, J.: ASP.NET 2.0 Web Programming with C# 2005. Murach.

 • 2.

  Asleson, R., Schutta, N. T.: Pro Ajax and Java Frameworks. Apress, 2006.