Pokročilé metody interaktivní editace obrazu

(Advanced Interactive Image Manipulation)

B4M39AIM (A4M39AIM)

Přednáší: prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. Program: Otevřená informatika (magistr PG)
Rozvrh: LS 2019 Jazyk: čeština (případně i angličtina)
Zakončení: Z / ZK Rozsah: 2p + 1c
Typ: Volitelný (V) Kredity: 4

Anotace

Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu.

Budou probrány algoritmy řešící následující praktické úlohy: editace obrazu respektující hrany, komprese vysokého dynamického rozsahu intenzit, zaostření obrazu ve frekvenční oblasti, interaktivní mapování tónů, abstrakce, tvorba hybridních obrazů, editace v gradientní oblasti, bezešvá fúze, digitální fotomontáž, klonování, konverze barevného obrazu na šedotónový, zvýraznění kontextu, interaktivní deformace obrazu zajišťující lokální tuhost, N-bodová registrace obrazu, syntéza textur, interaktivní segmentace, kolorizace černobílých snímků a vybarvování ručních kreseb.Syllabus

 1. Monadické operace
 2. Fourierova transformace
 3. Konvoluce
 4. Lineární filtrace
 5. Nelineární filtrace
 6. Editace obrazu
 7. Deformace obrazu 1
 8. Deformace obrazu 2
 9. Registrace obrazu 1
 10. Registrace obrazu 2
 11. Registrace obrazu 3
 12. Segmentace obrazu 1
 13. Segmentace obrazu 2
 14. Rezerva
 

Osnova cvičení

 1. Seznámení se s úlohami
 2. Zadání úloh
 3. Konzultace - práce s literaturou
 4. Konzultace - implementace
 5. Konzultace - testování úloh
 6. Předvádění implementace úloh
 7. Veřejná prezentace úloh
 8. Odevzdání závěrečné zprávy (zápočet)Hodnocení

A 90 a více výborně
B 80 až 89 velmi dobře
C 70 až 79 dobře
D 60 až 69 uspokojivě
E 50 až 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně
CvičeníBody
Implementace30
Prezentace15
Zpráva15Udělení zápočtu je limitováno ziskem minimálně 30 bodů ze cvičení.

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Zkoušející položí dvě otázky z probraných témat. Za každou otázku je monžné získat maximálně 20 bodů, přičemž k úspěšnému absolvování zkoušky je třeba v součtu nasbírat minimálně 20 bodů.

Předmět je vyučován v souladu s akademickými pravidly Katedry počítačové grafiky a interakce.

Prerekvizity

Předmět nemá závazné prerekvizity, nicméně se opírá o vybraná témata z následujících předmětů bakalářské a magisterské etapy studia:

A4B01DMA, A0B01LAG, A4B01MA2, A0B01PSI, A4B33RPZ, A4B33OPT, A4M33PAL, A4M35KO, A4M33GVG

Literatura

 1. He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.
 2. Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.
 3. Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.
 4. Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.
 5. Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.
 6. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.
 7. Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.