Research
StyleBlit: Fast Example-Based Stylization with Local Guidance

StyleBlit: Fast Example-Based Stylization with Local…

We present StyleBlit—an efficient example-based style transfer algorithm that can deliver high-quality stylized renderings in real-time on a single-core CPU. Our technique is…

Education
Základy multimediální tvorby

Základy multimediální tvorby

Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického návrhu…