Lightdrum - přenosné zařízení pro měření vzhledu povrchů

Vedoucí projektu:

Vlastimil Havran - Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha

Další členové projektového týmu:

Jiří Bittner - Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha

Jan Hošek, Šárka Němcová, Jiří Čáp - Fakulta strojní, ČVUT, PrahaAbstrakt

Jedná se o zařízení k měření a následné reprodukci vzhledu objektu v počítačových programech. Princip je pořídit velké množství (řádově desetitisíce) fotografií objektu pro různé směry pohledu kamery k objektu a různé směry osvětlení. Přenosné zařízení lightdrum toto umožňuje a tím je možná efektivní digitalizace vzhledu povrchu. Není nutné extrahovat vzorek měřeného materiálu a vkládat jej do přístroje, je možné přístroj přiložit k měřenému materiálu přímo na místě, bez jakékoliv destrukce. Aplikace zahrnují digitalizaci kulturních artefaktů, reálný vzhled ve virtuální realitě včetně automobilového průmyslu, architektonických návrhů, herního a filmového průmyslu, obecně průmyslového designu, kde vzhled v počítači musí odpovídat reálnému objektu.


Reprezentativní obrázek projektu Lightdrum

Další informace:


Licence k užití informací, obrázků a videí na této webové stránce je CC AL 4.0


Zajímavá videa:

[Video - princip měření] - demonstrace principu měření bez krytu přístroje
[Video - měřená data] - změna vzhledu tří materiálů pro různé směry osvětlení
[Video - aplikace dat] - použití materiálu z basketbalového míče na jiné 3D objekty


Obrázky:

Držák pro měření na podlaze a nízko na stěně Držák pro měření vysoko na stěně a na stropě:
Vnitřek přístroje s elektronikou
Osazení základní části přístroje osvělovacími jednotkami
Měření s držákem pro měření na podlaze a na stěně nízko nad podlahou
Měření s držákem pro měření na stropě a na stěně výše nad podlahou
Jiná měření s držákem pro měření na podlaze a na stěně nízko nad podlahou
Koncepce přístroje Pohled dovnitř kupole přístroje bez dolního krytu:
Aplikace měřeného vzhledu na různé objekty pro 5 materiálů


Dotazy směřujte prosím na vedoucího projektu: Vlastimil Havran

Aktualizace webové stránky 3. října 2018