Dean's Award for the dissertation thesis for our PhD students

On Wed 11. 1. 2017, two our PhD students received Dean's Award for the prestigious dissertation thesis in the field of Information Science and Computer Engineering.

Ing. Michal Lukáč, Ph.D. Ing. Michal Hapala, Ph.D.
award winning thesis award winning thesis
Example-based Creation of Digital Imagery Data Structures and Algorithms for Interactive Ray Tracing
supervisor: prof. Jiří Žára supervisor: prof. Vlastimil Havran
supervisor-specialist: prof. Daniel Sýkora

current employer

current employer
Adobe Research Warhorse Studios

Awards for Bachelor and Master Students supervised by members of our department

Based on. List of the student competitions: FEL, internal.

Dean's Awards for Bachelor and Master thesis in 2016

Name Study program Specialization Thesis title Supervisor Type
Frantál Petr STM Web a multimedia Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase Ing. Ladislav Čmolík Ph.D. BP
Platonov Ivan STM Web a multimedia Interaktivní vizualizace černých děr Ing. David Sedláček Ph.D. BP
Šefčík Petr OI Počítačová grafika a interakce Výpočet globálního osvětlování v reálném čase pomocí CLVP doc. Ing. Vlastimil Havran Ph.D.DP

Dean's Awards for Master thesis in 2015

Name Study program Specialization Thesis title Supervisor Type
Pastýřík Tomáš OI Počítačová grafika a interakce Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti Ing. Ladislav Čmolík Ph.D. DP
Krupka Tomáš OI Počítačové vidění a digitální obraz Snímání pohybu pomocí Gaussovských směsí doc. Ing. Daniel Sýkora Ph.D. DP

Dean's Awards for Bachelor and Master thesis in 2014

Name Study program Specialization Thesis title Supervisor Type
Adam Papoušek STM Web a multimedia Example-based 3D-model synthesis Ing. Michal Lukáč BP
Tomáš Flek OI Softwarové systémy Jednoduchý grafický nástroj ovládaný elektromyografickými senzory Ing. Adam Sporka Ph.D. BP
Robin Hub OI Počítačová grafika a interakce Efektivní metody pro výpočet komplexních efektů globálního osvětlení Ing. Jiří Bittner Ph.D. DP
Martin Nuc OI Softwarové inženýrství WheelGo: Plánovač tras pro vozíčkáře Ing. Zdeněk Míkovec Ph.D. DP
Petr Egert OI Počítačová grafika a interakce Kompresní algoritmy pro BTF data na GPU. Z této práce bude vytvořen vědecký článek a zaslán na konferenci. Teprve poté bude PDF k dispozici (cca koncem roku 2014). doc.Ing. Vlastimil Havran Ph.D. DP
 
cs/study/awarded_theses.txt (544 ) · Poslední úprava: 04.10.2017 - 15:49 autor: Felkel Petr