Seminář počítačové grafiky

Seminář počítačové grafiky seznámí studenty s vybranými výzkumnými tématy počítačové grafiky jako jsou efektivní zobrazovací metody, modelování povrchů a jejich optických vlastností, simulace fyzikálních jevů, geometrické modelování a animace. Seminář se bude věnovat i grafickým technikám využívaným v příbuzných oborech jako je zpracování obrazu, počítačové vidění a interakce člověka s počítačem. Cílem předmětu je jednak přiblížit vybraná témata studentům a zároveň pomocí rozboru kvalitních výzkumných prací rozvíjet schopnost vědecké práce v oboru.

Pravidla absolvování předmětu

Předpokladem absolvování předmětu je zpracování tří vybraných článků dle níže uvedených kritérií a aktivní účast na semináři. Dva články s velkým dopadem na komunitu počítačové grafiky bude student prezentovat na semináři a písemně rozebere důvody popularity článku (detaily jsou uvedeny níže). Pro jeden článek student zpracuje recenzi ve formě obvyklé pro grafické konference a časopisy.

Vyučující provede předvýběr úspěšných a vlivných článků a ve spolupráci se studenty provede výběr dvou článků, které budou studenti podrobně zpracovávat. Pro takto vybrané dva články student připraví:

 • Prezentaci článku (možno i s využitím existujících slajdů od autorů článku)
 • Písemný rozbor (1-2 stránky), který bude obsahovat
  • sumarizaci přínosů článku
  • úvahu nad zdůvodněním popularity článku
  • význam článku a řešené problematiky v horizontu příštích deseti let
  • možné nápady na vylepšení a rozvoj problematiky řešené v článku

Prezentace článků a následná diskuze bude probíhat v rámci schůzek grafické skupiny (CG lunch). Pro kvalitní diskuzi článků v rámci semináře je nutné, aby všichni studenti nastudovali i ty články, které nebudou aktivně prezentovat!

Pro třetí článek zpracuje student recenzi dle formulářů dodaných vyučujícím. Diskuze recenzí proběhnou mimo CG lunch.

Výběr článků

Jako jedno z možných vodítek pro výběr článků, které budeme v rámci semináře probírat, jsem vytvořil soubory, které obsahují nejvlivnější články (měřeno počtem citací) z časopisů ACM Transactions on Graphics, Computer Graphics Forum, IEEE Transactions on Visualizations and Computer Graphics. Tyto časopisy zahrnují nejen články přímo zaslané k publikaci do časopisů, ale i články které byly publikovány na nejvýznamnějších konferencích v oboru jako je SIGGRAPH, Eurographics, IEEE Viz, či EGSR (od roku 2008).

Soubor obsahuje 500 nejcitovanějších publikací z let 2005-2016 (z celkového počtu 8494) a zúžený výběr na publikace z let 2012-2016 (z celkového počtu 2995). Zajímavé je sledovat i trend vývoje citací dané publikace.

Pro zmapování aktuálního dění v počítačové grafice se podívejte na přehled článků z konferencí SIGGRAPH a EUROGRAPHICS na stránce Ke-Sen Huanga: https://kesen.realtimerendering.com/. Je tam chronologický přehled grafických článků včetně odkazů na pdf, videa a prezentace.

Důležité: Uvedené soubory jsou vodítkem zajímavých a citovaných prací v oboru k datu jejich vytvoření. Při výběru článků, které budete prezentovat můžete zohlednit i různá subjektivní kritéria. Pokud vy nebo školitel víte o relevantním článku z oblasti příbuzné počítačové grafice, je možné domluvit se na jeho prezentaci/rozboru i v případě, že nevyšel na grafické konferenci / časopise.

TOG+CGF+TVCG TOP 500 (2005-2016, 2012-2016)

LS 2022

Program

The seminar takes place on Thursdays from 11:00 to 12:00 in Gastrolab (E-409).

 • 1.3. Deadline for paper preselection
 • 10.3. Meeting - paper selection (all)
 • 17.3. No seminar
 • 24.3. Style-clip: Text-driven manipulation of stylegan imagery (Adéla Šubrtová)
 • 31.3. No seminar
 • 7.4. Robust motion in-betweening (Viktor-Adam Koropecký)
 • 14.4. No seminar (EGSR deadline)
 • 21.4. No seminar
 • 28.4. No seminar (Eurographics)
 • 5.5. Hierarchical Text-Conditional Image Generation with CLIP Latents (Daniel Sýkora)
 • 12.5. TBD ()
 • 19.5. No seminar (SIGGRAPH Asia deadline)
 • 26.5. TBD ()
 • 2.6. TBD ()
 • 9.6. TBD ()
 • TBD paper review ( all )

Studenti a články

Adéla Šubrtová

 • O. Patashnik, Z. Wu, E. Shechtman, D. Cohen-Or, and D. Lischinski. Style-clip: Text-driven manipulation of stylegan imagery. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pages2085–2094, October 2021 https://arxiv.org/abs/2103.17249
 • H. Ling, K. Kreis, D. Li, S. W. Kim, A. Torralba, and S. Fidler. EditGAN:High-precision semantic image editing. In A. Beygelzimer, Y. Dauphin,P. Liang, and J. W. Vaughan, editors, Advances in Neural Information Processing Systems, 2021
 • C. Xiao, D. Yu, X. Han, Y. Zheng, and H. Fu. SketchHairSalon: Deepsketch-based hair image synthesis, 2021

Viktor-Adam Koropecký

 • F. G. Harvey, M. Yurick, D. Nowrouzezahrai, and C. Pal, “Robust motion in-betweening,” ACM Transactions on Graphics, vol. 39, no. 4. Association for Computing Machinery (ACM), Aug. 31, 2020. doi: 10.1145/3386569.3392480.
 • Y.-S. Luo, J. H. Soeseno, T. P.-C. Chen, and W.-C. Chen, “CARL,” ACM Transactions on Graphics, vol. 39, no. 4. Association for Computing Machinery (ACM), Aug. 31, 2020. doi: 10.1145/3386569.3392433.
 • D. Holden, O. Kanoun, M. Perepichka, and T. Popa, “Learned motion matching,” ACM Transactions on Graphics, vol. 39, no. 4. Association for Computing Machinery (ACM), Aug. 31, 2020. doi: 10.1145/3386569.3392440.

Pavel Šuma

 • TBD
 • TBD
 • TBD

Tomáš Jochman

 • TBD
 • TBD
 • TBD

Nikolaos Efthymiadis

 • TBD
 • TBD
 • TBD

LS 2021

Studenti a články

Martin Káčerik

 • Alexander Rath, Pascal Grittmann, Sebastian Herholz, Petr Vévoda, Philipp Slusallek, and Jaroslav Křivánek. 2020. Variance-aware path guiding. ACM Trans. Graph. 39, 4, Article 151 (July 2020), 12 pages. DOI:https://doi.org/10.1145/3386569.3392441
 • Tizian Zeltner, Iliyan Georgiev, and Wenzel Jakob. 2020. Specular manifold sampling for rendering high-frequency caustics and glints. ACM Trans. Graph. 39, 4, Article 149 (July 2020), 15 pages. DOI:https://doi.org/10.1145/3386569.3392408
 • TBD

Petr Lorenc

 • Gatys, L. A., Ecker, A. S., & Bethge, M. (2015). A neural algorithm of artistic style. arXiv preprint arXiv:1508.06576. https://arxiv.org/abs/1508.06576
 • Zhao, Nanxuan, Ying Cao, and Rynson WH Lau. What characterizes personalities of graphic designs?. ACM Transactions on Graphics (TOG) 37.4 (2018): 1-15.
 • Odlozeno: Wexler, J., Pushkarna, M., Bolukbasi, T., Wattenberg, M., Viégas, F., & Wilson, J. (2019). The what-if tool: Interactive probing of machine learning models. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 26(1), 56-65.
 • Jamriška, O., Sochorová, Š., Texler, O., Lukáč, M., Fišer, J., Lu, J., Shechtman, E., Sýkora, D. (2019). Stylizing video by example. ACM Transactions on Graphics (TOG), 38(4), 1-11.

Uršula Žákovská

 • Sun, Q., Patney, A., Wei, L. Y., Shapira, O., Lu, J., Asente, P., … & Kaufman, A. (2018). Towards virtual reality infinite walking: dynamic saccadic redirection. ACM Transactions on Graphics (TOG), 37(4), 1-13. https://research.nvidia.com/publication/2018-08_Towards-Virtual-Reality
 • Dong, Z. C., Fu, X. M., Yang, Z., & Liu, L. (2019). Redirected smooth mappings for multiuser real walking in virtual reality. ACM Transactions on Graphics (TOG), SIGGRAPH Asia, 38(5), 1-17. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3345554
 • Born, F., Sykownik, P., & Masuch, M. (2019, August). Co-located vs. remote gameplay: The role of physical co-presence in multiplayer room-scale vr. In 2019 IEEE Conference on Games (CoG) (pp. 1-8). IEEE.

Jan Bayer

LS 2020

Studenti

Michal Kucera

 • Background Matting: The World is Your Green Screen. S Sengupta, V Jayaram, B Curless, S Seitz, I Kemelmacher-Shlizerman arXiv preprint arXiv:2004.00626, 2020
 • Transport-Based Neural Style Transfer for Smoke Simulations. Byungsoo Kim, Vinicius C. Azevedo, Markus Gross, Barbara Solenthaler. ACM Transaction on Graphics (SIGGRAPH ASIA 2019)
 • 3D Ken Burns Effect from a Single Image. Simon Niklaus, Long Mai, Jimei Yang, Feng Liu. TOG 2019

Sarka Sochorova

 • Spectral Primary Decomposition for Rendering with sRGB Reflectance, Ian Mallett and Cem Yuksel, EGSR '19 Proceedings of the 30th Eurographics Symposium on Rendering, 2019
 • Modeling Pigmented Materials for Realistic Image Synthesis, Chet S. Haase and Gary W. Meyer, ACM Transactions on Graphics, Vol. 11. No. 4, October 1992
 • RealPigment: Paint Compositing by Example, Jingwan Lu, Stephen DiVerdi, Willa A. Chen, Connelly Barnes, Adam Finkelstein, Proceedings of the Workshop on Non-Photorealistic Animation and Rendering 2014

Jonas Serych

Filip Naiser

Program

Pokud nebude uvedeno jinak prezentace a diskuze budou probíhat ve čtvrtky 11:00-12:00. Prezentace zacnou v polovine kvetna. Pokud to situace umozni budou v Gastrolabu (E-409), jinak online: SPG Meet.

 • 7.5. Termín pro výběr publikací
 • 14.5. Prezentace 1 (MK)
 • 21.5. Prezentace 1 (ŠS)
 • 28.5. Prezentace 1 (JŠ)
 • 4.6. Prezentace 1 (FN)
 • 11.6. Prezentace 2 (MK)
 • 18.6. Prezentace 2 (ŠS)
 • 25.6. Prezentace 2 (JŠ)
 • TBD Prezentace 2 (FN)
 • TBD Článek 3 - diskuze recenze (MK/ŠS/JŠ/FN)

LS 2019

Studenti

Otakar Jasek

David Futschik

 • Deep Learning tutorial I - Neuronove site v obrazove domene - Prezentace
 • Deep Learning tutorial II - Generativni modely a data - Prezentace
 • Deep Learning tutorial III - Aplikace a vysledky v pocitacove grafice

Program

Pokud nebude uvedeno jinak prezentace budou probíhat ve čtvrtky 11:00 v místnosti E-409 (Gastrolab)

 • 25.3. Termín pro výběr publikací
 • 25.4. Prezentace 1 (DF) - 10:00
 • 16.5. Prezentace 1 (OJ)
 • 23.5. Prezentace 2 (DF)
 • 30.5. Prezentace 2 (OJ)
 • 27.6. Prezentace 3 (DF)
 • 27.6. Článek 3 - diskuze recenze (DF/OJ)

LS 2018

Studenti

Roman Janovsky

Ondrej Texler

Teymur Azayev

Program

Pokud nebude uvedeno jinak prezentace budou probíhat ve čtvrtky 11:00 v místnosti E-409 (Gastrolab)

 • 25.4. Termín pro výběr publikací
 • 3.5. Prezentace 1 (RJ)
 • 10.5. Prezentace 1 (OT)
 • 17.5. Prezentace 1 (TA)
 • 24.5. Prezentace 2 (RJ)
 • 31.5. Prezentace 2 (OT)
 • 7.6. Prezentace 2 (TA)
 • 21.6. Článek 3 - diskuze recenze(RJ/OT/TA)

LS 2016

Studenti

Jakub Hendrich

Vojtech Salansky

 • Sergey Levine, Vladlen Koltun. Guided Policy Search. Journal of Machine Learning Research 2013.
 • Jie Tan, Yuting Gu, C. Karen Liu and Greg Turk. Learning bicycle stunts. SIGGRAPH 2014.
 • TBD

Program

 • 3.3. Úvodní schůzka, cíle předmětu, výběr publikací
 • 31.3. Prezentace 1 (JH)
 • 7.4. Prezentace 1 (VS)
 • 21.4. Prezentace 2 (JH)
 • 28.4. Prezentace 2 (VS)
 • 5.5. Článek 3 - diskuze recenze(JH/VS)

LS 2013

Studenti

Tomáš Barák

 • Nichols, Greg; Shopf, Jeremy; Wyman, Chris. Hierarchical Image-Space Radiosity for Interactive Global Illumination
 • Carsten Dachsbacher, Marc Stamminger, George Drettakis, and Frédo Durand. 2007. Implicit visibility and antiradiance for interactive global illumination. In ACM SIGGRAPH 2007 papers (SIGGRAPH '07).
 • Ng, R; Ramamoorthi, R; Hanrahan, P. All-frequency shadows using non-linear wavelet lighting approximation

Jakub Fišer

 • Graphcut textures: Image and video synthesis using graph cut (2003)
 • Domain transform for edge-aware image and video processing (2011)
 • Diffusion curves: a vector representation for smooth-shaded images (2008)

Vojtěch Bubník

 • Pauly, M; Keiser, R; Kobbelt, LP; Gross, M. Shape modeling with point-sampled geometry
 • Fakir S. Nooruddin and Greg Turk. Simplification and Repair of Polygonal Models Using Volumetric Techniques. TVCG 2003.

Program

 • 28.2. Prezentace 1 (TB)
 • 7.3. Prezentace 1 (VB)
 • 14.3. Prezentace 1 (JF)
 • 18.4. Obsazeno - CESCG rehearsal
 • 25.4. Prezentace 2 (TB)
 • 16.5. Prezentace 2 (VB)
 • 23.5 Prezentace 2 (JF)
 • 11.4. Prezentace 3 + recenze(TB)
 • 18.4. Prezentace 3 + recenze(VB)
 • 25.4. Prezentace 3 + recenze(JF)
 
cs/study/spg.txt (5217 ) · Poslední úprava: 20.04.2022 - 10:07 autor: Sýkora Daniel