DCGI


Running Theses :

Martin Čáp

Simulation of orographic clouds
Simulace orografické oblačnosti

Master thesis
Michael Očenášek

Simulation of volcanic eruptions
Simulace sopečných erupcí

Master thesis
Roman Galajda

Designing a modern high-level graphics API
Návrh moderního vysoko-úrovňového grafického API

Master thesis
Michal Hvězda

Daylight model for system VRUT
Model oblohy pro systém VRUT

Bachelor thesis
Emese Szabó

Reshaping the surface of the snowy landscape by wind erosion
Přetváření povrchu zasněžené krajiny vlivem větrné eroze

Bachelor thesis


Defended Master and Bachelor Theses :

2017

David Vyvlečka

Simulation of mixed-motion avalanches
Simulace lavin

Master thesis

2016

Richard Dobřichovský

A Lightning Plug-in for the Foundry's Nuke Compositor
Generátor blesků pro kompositor Nuke

Master thesis
Michal Novotný

Water Flow Simulation in Urban Scenes
Simulace stékání dešťové vody ulicemi rozsáhlých městských scén

Bachelor thesis

2015

Martin Bláha

Simulation of Snow Accumulation
Simulace akumulace sněhu

Master thesis
Andrey Ufimtsev

Water Surface Modeling
Modelování vodní hladiny

Bachelor thesis
Nikita Silin

Web based Application for the Maintenance of 3D Models Database
Webová aplikace pro správu databáze 3D modelů

Bachelor thesis

2014

Martin Krošlák

Realistic Snow Rendering
Realistické zobrazování sněhu

Master thesis
Martin Morávek

Game Engine for Voxel based Scenes
Herní jádro pro pro práci s objemovými elementy

Bachelor thesis, in Czech

2013

Zdeněk Glazer

Progressive Computation of Global Illumination
Progresivní metody výpočtu osvětlení

Master thesis
Martin Hanák

Global Illumination Computation using Photon Maps
Výpočet globálního osvětlení pomocí fotonových map

Master thesis, in Czech

2012

Jaroslav Mach

Simulation of Cloud Dynamics
Simulace dynamiky mraků

Master thesis

2011

Filip Hřebačka

Animation of Chemically Reactive Fluids
Animace chemických reakcí

Master thesis, in Czech
Michal Kalous

Physically-Based Modeling of Burning Objects
Modelování hořících objektů

Master thesis, in Czech
David Eršil

Sandstorm Simulation
Simulace písečné bouře

in Czech
Lukáš Oreška

Sandstorm Vizualization
Vizualizace písečných bouří

Master thesis, in Czech
Adam Pospíšil

Simulation of Lunar Eclipses
Simulace zatmění měsíce

Bachelor thesis, in Czech
Martin Bláha

Simulation and Visualization of the Aurora Borealis
Simulace a vizualizace polární záře

Bachelor thesis, in Czech

2010

Štěpán Beneš

3D Graphical Editor for Finite Element Meshes
Grafický editor sítí konečných prvků ve 3D

Master thesis, in Czech
Tereza Hyková

Roller Coaster Simulator
Simulátor horské dráhy

Bachelor thesis, in Czech
Luděk Baumgartner

3D Simulator of Solar System
3D simulator sluneční soustavy

Bachelor thesis, in Czech

2009

Petr Šilhan

Realistic Rendering of Wet Materials
Realistické zobrazování mokrých materiálů

Master thesis, in Czech
Filip Hřebačka

Visual Simulation of Weathering
Simulace stárnutí materiálů

Bachelor thesis, in Czech
Michal Kalous

Simulation and Rendering of Halos
Simulace a zobrazování halo efektů

Bachelor thesis, in Czech
Markéta Rejdová

Realistic Rain Rendering
Realistické zobrazování deště

Bachelor thesis, in Czech
Vojtěch Smrček

Simulation and Rendering of Corrosion
Simulace a zobrazování koroze

Bachelor thesis, in Czech
Aleš Zavadský

Genesis - Library for Video Processing and Video Playback
Genesis - Knihovna pro zpracování a přehrávání videa

Bachelor thesis, in Czech
Adam Prchlík

Introduction to Game Engines
Popis programových celků pro tvorbu počítačových her

Bachelor thesis, in Czech

2008

Tomáš Bergl

Modeling and Rendering of Lightning
Modelování a vizualizace blesků

Master thesis, in Czech
David Pfeifer

Simulation of Atmospheric Phenomena
Simulace atmosférických jevů

Master thesis, in Czech
Lukáš Zikeš

Modeling of Water Surfaces
Modelování vodní hladiny

Master thesis, in Czech
Petr Slivoň

Rendering core for visualization of three-dimensional data in real time
Zobrazovací jádro pro vizualizaci třírozměrných dat v reálném čase

Master thesis, in Czech
Tomáš Staško

Editor of Parametric Curves
Editor křivek

Bachelor thesis, in Czech
Jan Klusák

Editor of Parametric Surfaces
Editor ploch

Bachelor thesis, in Czech
Jiří Douša

Turn-based Strategic Game
Strategická tahová hra

Bachelor thesis, in Czech

2007

Ondřej Novák

Viscous Fluids Simulation
Simulace viskózních kapalin

Master thesis, in Czech
Radek Tykal

Maya - Bezier Curves and Surfaces
Maya - Bezierovy křivky a plochy

Master thesis, in Czech
Jan Polan

Generation and Visualization of Natural Scenes
Generování a zobrazování přírodních scén

Master thesis, in Czech
Ondřej Linda

Generation of Planetary Models by means of Fractal Algorithms
Fraktální algoritmy pro generování modelu planet

Bachelor thesis

2006

Martin Fousek

Visual Simulation of Sand Dunes
Simulace vzniku a vývoje písečných dun

Master thesis, in Czech
Jiří Moučka

Volcanic Clouds Animation
Animace vulkanických mračen

Master thesis, in Czech
Martin Dušek

Modelling Plants using L-systems
Modelování rostlin pomocí L-systémů

Bachelor thesis, in Czech
Jiří Drahokoupil

Interior Designer
Bytový architekt

Bachelor thesis, in Czech
Milan Timko

Vehicle Simulator
Simulátor automobilu

Bachelor thesis, in Czech
Michal Gabriel

Support of Computer Graphics Education
Programová podpora výuky počítačové grafiky

Bachelor thesis, in Czech

2005

Martin Krahulík

BRDF Representation for Computer Graphics
Reprezentace BRDF v počítačové grafice

Master thesis, in Czech

2004

Martin Kafka

Visual Simulation of Breaking and Cracking Objects
Vizualizace praskání a rozlamování objektů

Master thesis, in Czech

2003

Michal Poneš

Modeling and Rendering of Clouds
Modelování a renderování mraků

Master thesis, in Czech
Tomáš Sára

Tone Mapping Techniques
Techniky mapování tónů

Master thesis, in Czech

2001

David Kalita

Modeling and Rendering of Water Surfaces
Modelování a renderování vodních ploch

Master thesis, in Czech