Témata projektů, bakalářských a diplomových prací z Katedry počítačové grafiky a interakce

Na této stránce najdete nabízená rámcová témata semestrálních projektů, bakalářských a diplomových (DP) prací z katedry počítačové grafiky a interakce (alias 13139 či DCGI) uspořádané dle zadavatelů. Pokud Vás zadání zaujme, kontaktujte prosím přímo uvedené osoby. Pokud se spolu domluvíte, následuje podrobné zadání přímo do KOSu. Na seznamu jsou opravdu rámcová témata, která teprve se zadavatelem upřesníte. Velmi často lze proto zadání BP rozšířit na DP a naopak. Nezoufejte, pokud je nějaké téma již zadáno či rezervováno. Kontaktujte školitele, který se zabývá tématem, jež Vás zajímá - často lze zadání upravit, nebo vymyslet další přímo Vám na míru.

Zadání se pravidelně každou hodinu aktualizují podle stavu v KOSu. Stránka obsahuje pouze volná a rezervovaná témata - zadané práce najdete v KOSu.

Petr Felkel, zástupce vedoucího DCGI pro pedagogiku

doc. Ing. Jiří Bittner Ph.D.

 • [BP] Metody pro odhadování zobrazovacího času 3D scén - není aktuální - (Volné)
 • [DP] Parametrické modely vegetace - není aktuální - (Volné)
 • [DP] Diferenciální instatní radiosita pro rozšířenou realitu - (Volné)
 • [DP] Optimalizace hierarchie obálek pro dynamické scény - (Volné)
 • [DP] Simulace jízdy vozidla - (Volné)
 • [DP] Simulace kamer a sensorů pro rozšířenou realitu - (Volné)
 • [DP] Hybridní hierarchie obálek - (Volné)
 • [DP] Diferenciálmí instatní radiozita - (Volné)
 • [BP] Webový portál pro srovnávání kvality hierarchií obálek - (Volné)
 • [DP] Výpočet kaustik v reálném čase pro Furry Ball - (Volné)

Ing. Vojtěch Bubník

 • [BP] Modelování objemových dat v rozšířené virtuální realitě - (Volné)

Ing. Ladislav Čmolík Ph.D.

 • [DP] Dekompozice 3D objektů na téměř konvexní části - (Volné)
 • [BP] Software pro podporu polo-automatického umísťování popisků - (Volné)
 • [DP] Vizualizace elektromagnetického pole kolem černé díry - (Volné)

Ing. Petr Felkel Ph.D.

 • [DP] Rozvoj nástroje na výuku transformací - nové moduly - (Volné)
 • [DP] Testování užitečnosti nástroje pro výuku transformací - (Volné)
 • [DP] Vizualizace výpočetně chemických dat - (Volné)
 • [BP] Interaktivní lupa - (Volné)
 • [BP] Podpůrné metody interakce pro nástroj na výuku transformací I3T - (Volné)

prof. Ing. Vlastimil Havran Ph.D.

 • [DP] Ověřování přesnosti algoritmů pro globální osvětlování - (Volné)
 • [DP] Metody pro vrhání paprsku s hierarchiemi obálek - (Volné)
 • [DP] Stavba datových struktur pro sledování paprsku na grafickém akcelerátoru - (Volné)
 • [DP] Dynamické datové struktury pro vrhání paprsku v animovaných scénach - (Volné)
 • [DP] Parametrizace textury třírozměrných modelů - (Volné)
 • [DP] Optimalizační algoritmy pro parametrické modelování odrazivosti - (Volné)
 • [DP] Efektivní datové struktury pro sledování paprsku - (Volné)
 • [DP] Parametrizace modelu MPII budovy pro texturování - (Volné)
 • [BP] Parametrizace povrchu modelu MPII budovy pro texturování - (Volné)
 • [DP] Optimalizace umístění kamer pro sledování objektů - (Volné)

Ing. Ondřej Jamriška

 • [BP] Trojrozměrné modelování ve virtuální realitě - (Rezervováno)

Ing. Michal Lukáč Ph.D.

 • [DP] Heraldická vizualizace - (Volné)
 • [DP] Generování obrazových dat s variací z příkladů - (Volné)

Ing. Miroslav Macík Ph.D.

 • [BP] Navigační systém pro hendikepované uživatele - (Rezervováno)

Ing. Martin Mudra

 • [DP] Replikovatelné BLOB úložiště v distribuovaném prostředí - (Volné)
 • [DP] Detekce anomálního chování distribuovaných webových služeb - (Volné)
 • [DP] Vyhledávání nad kryptovanými datyanglicky: Search on Encrypted Data - (Volné)

Ing. David Sedláček Ph.D.

Ing. Jaroslav Sloup

 • [DP] Simulace padajícího listí - (Volné)
 • [DP] Zamrzání vodních ploch - (Volné)
 • [DP] Porovnání metod vykreslování textu - (Volné)
 • [BP] Manipulátory pro editaci transformačních matic - (Volné)

prof. Ing. Daniel Sýkora Ph.D.

 • [BP] Rozhraní pro knihovnu GridCut v MATLABu - (Volné)
 • [BP] Integrace knihovny GridCut do optimalizačního nástroje GCO - (Volné)
 • [DP] Integrace knihovny GridCut do optimalizačního nástroje LSA-TR - (Volné)
 • [DP] Syntéza obrazu podle předohy s využitím GPU - (Volné)
 • [DP] Syntéza na bázi fragmentů řízená hlubokými neuronovými sítěmi - (Volné)
 • [DP] Uživatelem kontrolovaný přenosu stylu z výtvarné předlohy - (Volné)

Ing. Martin Klíma Ph.D.

 • [DP] Míchání video streamů pro potřeby video konference - (Volné)
 • [BP] Zásuvný modul pro podporu Struts do NetBeans 6.0 - (Volné)
 • [BP] Rozšíření konferenčního serveru SEM o protokol RTMP - (Volné)
 • [BP] Audio a video streaming pomocí HTML 5 - (Volné)
 • [BP] Podpora interaktivní výuky a asistence ve školách – hra Slovní fotbal - (Rezervováno)
 • [BP] Mobilní aplikace pro aukční portál - (Volné)
 • [BP] Mobilní aplikace Android - (Volné)
 • [BP] Vizualizace síťového provozu IPS - (Volné)
 • [DP] Webové uživatelské rozhraní pro Vokabulář Webový - (Volné)
 • [BP] Nástroj pro správu aukčních položek portálu Nume - (Volné)

prof. Ing. Jiří Žára CSc.

 • [BP] Modul "Plazmatický výboj" pro virtuální tokamak GOLEM - (Volné)
 • [BP] Kompletace 3D modelů areálů ČVUT - (Volné)

RNDr. Ondřej Žára

 • [BP] Nezalomitelné mezery v českém HTML - (Volné)

Zadání ze spolupracujících pracovišť

 • momentálně žádná

Business zadání firmy Microsoft

Program Student to Business: http://www.s2bprogram.cz (záložka Diplomové práce http://www.s2bp.cz/Thesis.aspx), odtud již studenti komunikují přímo s vlastníkem tématu.

Poslední aktualizace textu: 01.12.2020 22:45 (nabídka zadání se aktualizuje automaticky podle KOSu).

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Petr Felkel, Ph.D.
 
cs/study/theses_dcgi_full.txt (2730 ) · Poslední úprava: 01.12.2020 - 23:55 (upraveno mimo DokuWiki)