Grafická tvorba bližší informace o studiu na katedře

Grafická tvorba

Detaily předmětu

Vyučující Lucie Svobodová
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 5
Semestr Z + L
Zakončení Kz
Web https://cent.felk.cvut.cz/courses/GRT
Rozvrh B0B39GRT

Anotace

Předmět poskytne studentům základní přehled o principech grafického navrhování a typografie. Součástí předmětu je praktická příprava na samostatný výtvarný návrh elektronického dokumentu. Nedílnou částí výuky je kreslení.

Přednášky

 • 1.

  Úvod do grafické tvorby - historie, současnost

 • 2.

  Kresba a: způsob vnímání, přenos reality do kresby.

 • 3.

  Kresba b: styly, rozdíly v ruční kresbě.

 • 4.

  Kresba c: model a fantazie.

 • 5.

  Kresba d: linie, příprava pro grafiku.

 • 6.

  Kompozice - prostor pro výtvarné vyjádření, harmonie.

 • 7.

  Barvy - základní principy barevné skladby.

 • 8.

  Typografie - zásady, druhy písma, rozpal, text.

 • 9.

  Základy fotografování.

 • 10.

  Kombinace kresby, fotografie a písma.

 • 11.

  Geometrické prvky, animace, video.

 • 12.

  Speciální efekty.

 • 13.

  Komplexní návrh.

Cvičení

 • 1.

  Zadání úlohy č. 1 - kresba.

 • 2.

  Nácvik kreslení jednoduchých kontur.

 • 3.

  Návrh vlastní kresby.

 • 4.

  Konzultace k úloze č. 1 a její dokončování.

 • 5.

  Kontrola úlohy č. 1, zadání úlohy č. 2 - barevný návrh.

 • 6.

  Nácvik barevné kompozice.

 • 7.

  Návrh vlastního výtvarného řešení.

 • 8.

  Konzultace k úloze č. 2.

 • 9.

  Kontrola úlohy č. 2, zadání úlohy č. 3 - sazba.

 • 10.

  Typografický návrh dokumentu.

 • 11.

  Kontrola úlohy č. 3, zadání úlohy č. 4 - fotografie.

 • 12.

  Návrh a realizace fotografického díla.

 • 13.

  Kontrola úlohy č. 4

Literatura & zdroje

 • 1.

  Brožková Ivana: Dobrodružství barvy. SPN, Praha 1983

 • 2.

  Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976, 1981

 • 3.

  Parramón José Maria, Pechová Magdaléna: Velká kniha o kresbě; Historie, malířsky ateliér, materiály a postupy, náměty, teorie a praxe olejomalby. Nakladatelství Svojtka a Vašut, Praha 1996. ISBN 80-7180-093-7