Výzkum

Aktuální projekty

Systémový přístup k měření výkonnosti v bezpečnosti leteckých organizací

Cílem projektu je zvýšení bezpečnostní inteligence komplexních leteckých organizací pomocí návrhu řešení pro měření a vizualizaci výkonnosti v bezpečnosti leteckých organizací na základě systémového přístupu….

Ukončené projekty

Rozšířená realita ve školním prostředí (ARiSE)

Cílem projektu je integrovat výukovou platformu AR (ARTP) do každodenního prostředí učitelů a studentů. Zobrazení audiovizuálního a multimediálního obsahu v souladu s potřebami, které identifikovali odborníci…

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Cílem projektu je navrhnout optimální metody interakce ve virtuální realitě, algoritmy pro modelování, zobrazování a řešení dynamických problémů ve VR světech, vyvinout problémově orientované metody vizualizace…

Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívající průmyslové standardy (I2HOME)

Mnoho lidí se zdravotním postižením, osoby s kognitivními poruchami nebo starší lidé, jsou vyloučeni z používání moderních technologií doma i na veřejnosti. Projekt I2HOME tento problém řeší přístupem…

Langweilův model Prahy jako školní historický pramen

Cílem projektu je podpořit spolupráci Muzea hlavního města Prahy a základních a středních škol z celé ČR prostřednictvím nově vytvořených interaktivních (digitálně vzdělávacích – DVZ) materiálů a navazujících…

Mobile Knowledge Management (MUMMY)

Systém MUMMY pomáhá pracovníkům mimo pracoviště zachycovat a přistupovat koherentně k bázi znalostí přístupem „informace v kontextu“. Systém využívá multimediální anotace a asistenci související s umístěním…

Výzkumné centrum informatiky (RCI)

RCI je centrem vědecké excelence v informatice a umělé inteligenci, které posiluje a integruje mezinárodně konkurenceschopný výzkum prováděný na ČVUT. Cílem RCI je podporovat spolupráci mezi odborníky…

Centrum kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C)

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových…

Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS (VERITAS)

Úkolem VERITAS je vyvíjet, ověřovat a vyhodnocovat nástroje pro integrovanou podporu přístupnosti ve všech fázích vývoje ICT i non-ICT produktů. Zahrnuje specifikace, návrh, vývoj a testování. Cílem…

Virtualní srdce střední Evropy (VHCE)

Cílem tohoto projektu EU bylo digitálně zrekonstruovat vybrané významné objekty kulturního dědictví ve čtyřech evropských městech Praze, Bratislavě, Mariboru a Štýrském Hradci a uložit je pro budoucnost…

Virtuální digitální šatník

Cílem projektu je navrhnout postup pokročilé digitalizace a prezentace textilních předmětů a ověřit tuto metodu na předmětech ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Výsledky budou zahrnovat prototyp zařízení…