Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívající průmyslové standardy (I2HOME)


Mnoho lidí se zdravotním postižením, osoby s kognitivními poruchami nebo starší lidé, jsou vyloučeni z používání moderních technologií doma i na veřejnosti. Projekt I2HOME tento problém řeší přístupem založeným na stávajících a vyvíjejících se průmyslových standardech. Zaměřil se na používání domácích spotřebičů (včetně spotřební elektroniky) osobami s kognitivním postižením a staršími lidmi. Cílem zároveň bylo, aby vyvinuté a standardizované přístupové strategie byly aplikovatelné i na oblasti mimo domov.

Financování

Evropská komise
Program 6. RP: Technologie informační společnosti
Číslo projektu: IST-2005 – 2.5.11

Odkazy