Publikace

Navigation Problems in Blind-to-Blind Pedestrians Tele-assistance Navigation

Proceedings of Human-Computer Interaction - INTERACT 2015, pp. 89-109, 2015

Závěrečné práce

Aplikace pro experimenty zkoumající symetrie v obrázcích

Martin Jandek Diplomová práce 2023
Tato diplomová práce diskutuje design a samotný vývoj webové aplikace pro správu a vyplňování psychofyzikálních experimentů, primárně takzvaných 2-AFC testů. Aplikace zahrnuje vše od tvorby a správy experimentů,...

Design aplikace pro podporu výuky na dálku

Hoang Quoc Tran Diplomová práce 2022
Za účelem zmírnění rozdílů ve vzdělávání způsobené pandemií COVID-19, přešly školy v České republice (a po celém světě) na nekonvenční distanční výuku. I přes to, že distanční výuka umožnila zachovat...

Vyhodnocení postupů pro vkládání reálných objektů do mapy davem

Dominik Siege Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá problematikou určování přesné polohy objektů na chodníkové síti a jejich zanesení do mapy. Analyzuje se, jak se uživatel orientuje na mapě a které orientační body mu pomáhají k určení...

Mobilní Android aplikace pro rešení výukových uloh v systému EduARd

Michaela Kubišová Bakalářská práce 2020
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú Android aplikáciu na riešenie výukových úloh v systéme EduARd. Aplikácia komunikuje so serverovou časťou systému EduARd, ktorá poskytuje definície úloh...

Aplikace pro podporu redukce a třídění odpadu v domácnosti

Eva Kopecká Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá podporou procesů spojených s tříděním a redukcí odpadu v domácnosti. Zaměřuje se na informovanost uživatelů a jejich motivaci chovat se ekologičtěji. Prvním cílem práce je zanalyzovat...

Asistent v nenásilné komunikaci

Miroslav Mazel Diplomová práce 2019
Tato diplomová práce se zabývá návrhem mobilní aplikace, která si klade za cíl pomoci rodičům řešit konflikty se svými dětmi použitím tzv. Nenásilné komunikace, a její následnou implementací a testováním...

Výzkumné projekty

Virtuální digitální šatník

Cílem projektu je navrhnout postup pokročilé digitalizace a prezentace textilních předmětů a ověřit tuto metodu na předmětech ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Výsledky budou zahrnovat prototyp zařízení...

Langweilův model Prahy jako školní historický pramen

Cílem projektu je podpořit spolupráci Muzea hlavního města Prahy a základních a středních škol z celé ČR prostřednictvím nově vytvořených interaktivních (digitálně vzdělávacích - DVZ) materiálů a navazujících...

Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS (VERITAS)

Úkolem VERITAS je vyvíjet, ověřovat a vyhodnocovat nástroje pro integrovanou podporu přístupnosti ve všech fázích vývoje ICT i non-ICT produktů. Zahrnuje specifikace, návrh, vývoj a testování. Cílem...

Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívající průmyslové standardy (I2HOME)

Mnoho lidí se zdravotním postižením, osoby s kognitivními poruchami nebo starší lidé, jsou vyloučeni z používání moderních technologií doma i na veřejnosti. Projekt I2HOME tento problém řeší přístupem...

Mobile Knowledge Management (MUMMY)

Systém MUMMY pomáhá pracovníkům mimo pracoviště zachycovat a přistupovat koherentně k bázi znalostí přístupem „informace v kontextu“. Systém využívá multimediální anotace a asistenci související s umístěním...

Systémový přístup k měření výkonnosti v bezpečnosti leteckých organizací

Cílem projektu je zvýšení bezpečnostní inteligence komplexních leteckých organizací pomocí návrhu řešení pro měření a vizualizaci výkonnosti v bezpečnosti leteckých organizací na základě systémového přístupu....