Vyhodnocení postupů pro vkládání reálných objektů do mapy davem


Dominik Siege Vedoucí práce: Ivo Malý Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá problematikou určování přesné polohy objektů na chodníkové síti a jejich zanesení do mapy. Analyzuje se, jak se uživatel orientuje na mapě a které orientační body mu pomáhají k určení přesné polohy objektu na chodníkové síti. Na základě získaných poznatků jsou analyzovány mapové podklady. Z nich je vybrán mapový podklad, který obsahuje informace pro lepší orientaci uživatele. Poté jsou navrženy dvě varianty mobilní aplikace s různým způsobem určování polohy. Obě varianty jsou implementovány v prostředí Android Studio v jazyce Kotlin pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Naimplementované varianty mobilních aplikací jsou poté otestovány deseti uživateli. Nasbíraná data jsou posléze vyhodnocena.