Závěrečné práce

Zkvalitnění výuky předmětu PGR

Tématem mé práce je výzkum stavu předmětu PGR (Počítačová grafika) na FEL ČVUT a následný návrh změn pro tento předmět. Cílem práce je zkvalitnění výuky…

Webová aplikace pro vizualizaci tabulkových dat

Tato diplomová práce diskutuje návrh a realizaci aplikace určené k vizualizaci tabulkových dat ve webovém prostředí. Aplikace slouží k vizualizaci tabulkových…

Stylizace fotografie pomocí simulace malby

Předmětem této práce je zkoumání metod a návrh automatizace postupů umožňujících stylizaci fotografie do digitální malby. Předlohou tohoto projektu je…

Přenos výtvarného stylu na 3D model s využitím Unreal Engine

Tato práce se věnuje stylizaci virtuálních scén na základě předloh pomocí algoritmu StyleBlit, který vytváří jedinečné nefotorealistické umělecké styly…

Vizualizace hierarchicky seskupených dat pomocí bodového diagramu

Cílem této práce je interaktivní vizualizace bodových diagramů s statisíci hierarchicky seskupenými datovými body. Vizualizace automaticky vybírá barevnou…
Více

Computer Graphics Group (CGG)


prof. Jiří Žára

 • Realistická syntéza obrazu (real-time rendering, produkční rendering).
 • Analýza vlastností komplexních 3D scén, jejich reprezentace a zobrazování.
 • Simulace a zobrazování přírodních jevů.
 • Virtuální a rozšířená realita.

Human Computer Interaction Center (HCI Center)


prof. Pavel Slavík

 • Multimodální uživatelská rozhraní
  (video, audio, hmat, gesta).
 • Specializovaná uživatelská rozhraní (mobilní aplikace, průmyslové aplikace, inteligentní domácnost, iDTV).
 • Přístupnost (zrakově postižení, vozíčkáři a senioři).

Institut Intermédií (IIM)


 Dr. Roman Berka

 • Mezioborový výzkum v oblasti technologií na pomezí vědy, performance a umění.
 • Spolupráce mezi studenty, umělci a vědci.
 • Virtuální a mixovaná realita, multimédia, interaktivní a distribuované instalace, elektronická a generativní syntéza zvuku a hudby, motion-capture.