Závěrečné práce

Vykreslování noční oblohy

Předmětem práce je vykreslovací OpenGL aplikace napsaná v C++. Účelem aplikace je vykreslování oblohy v reálném čase včetně všech jejích důležitých prvků….

Věrný model lokomotivy pro simulátor

Práce se zabývá vhodným způsobem realtime implementace simulace parní lokomotivy v rámci hry Train Simulator.

Virtuální zkušební kabinka / Magické zrcadlo

Hlavním cílem této práce je analyzovat možné způsoby realizace virtuální zkušební kabinky a implementovat takovou aplikaci. Na základě výzkumu bylo rozhodnuto…

Příprava audiovizuálního materiálu pro multiprojekci

Tato práce se zabývá možnostmi aplikace multiprojekce zdigitalizovaného Langweilova modelu Prahy. Poskytuje stručné teoretické shrnutí metod a postupů,…

Rozšířená realita ve městě

V posledních letech zažila oblast rozšířené reality (AR) mimořádný růst, podpořený inovacemi v geoprostorových technologiích. Tato diplomová práce představuje…
Více

Computer Graphics Group (CGG)


prof. Jiří Žára

 • Realistická syntéza obrazu (real-time rendering, produkční rendering).
 • Analýza vlastností komplexních 3D scén, jejich reprezentace a zobrazování.
 • Simulace a zobrazování přírodních jevů.
 • Virtuální a rozšířená realita.

Human Computer Interaction Center (HCI Center)


prof. Pavel Slavík

 • Multimodální uživatelská rozhraní
  (video, audio, hmat, gesta).
 • Specializovaná uživatelská rozhraní (mobilní aplikace, průmyslové aplikace, inteligentní domácnost, iDTV).
 • Přístupnost (zrakově postižení, vozíčkáři a senioři).

Institut Intermédií (IIM)


 Dr. Roman Berka

 • Mezioborový výzkum v oblasti technologií na pomezí vědy, performance a umění.
 • Spolupráce mezi studenty, umělci a vědci.
 • Virtuální a mixovaná realita, multimédia, interaktivní a distribuované instalace, elektronická a generativní syntéza zvuku a hudby, motion-capture.