Research
StyleProp: Real-time Example-based Stylization of 3D Models

StyleProp: Real-time Example-based Stylization of 3D…

We present a novel approach to the real-time non-photorealistic rendering of 3D models in which a single hand-drawn exemplar specifies its appearance. We employ guided patch-based…

Education
Vizualizace

Vizualizace

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s teoretickými základy vizualizace a seznámí se také s příklady vizualizace na konkrétních úlohách z praxe. Vizualizační metody…