Závěrečné práce

Ověření pravidel pro umisťování popisků

V posledních dekádách se výrazně zvýšila používanost počítačů. To mimo jiné vedlo ke vzniku online mapových služeb. Když porovnáme umístění popisků v…

Rozšířená realita ve městě

V posledních letech zažila oblast rozšířené reality (AR) mimořádný růst, podpořený inovacemi v geoprostorových technologiích. Tato diplomová práce představuje…

Sledování více uživatelů VR světa ve sdíleném fyzickém prostoru

Tato práce představuje návrh a implementaci komplexního systému pro vytváření víceuživatelských zážitků ve virtuální realitě (VR). Práce se primárně zaměřila…

Procedurální generování venkovních scén

Tato bakalářská práce popisuje implementaci snadno použitelného nástroje pro herní engine Unity, který dokáže procedurálně generovat venkovní scény. Nástroj…

Knihovna pro procedurální generování dlaždic v počítačových hrách

Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možný vývoj generování tzv. dlaždicových systémů v reálném čase. Implementace generátoru na základě návaznosti…
Více

Computer Graphics Group (CGG)


prof. Jiří Žára

 • Realistická syntéza obrazu (real-time rendering, produkční rendering).
 • Analýza vlastností komplexních 3D scén, jejich reprezentace a zobrazování.
 • Simulace a zobrazování přírodních jevů.
 • Virtuální a rozšířená realita.

Human Computer Interaction Center (HCI Center)


prof. Pavel Slavík

 • Multimodální uživatelská rozhraní
  (video, audio, hmat, gesta).
 • Specializovaná uživatelská rozhraní (mobilní aplikace, průmyslové aplikace, inteligentní domácnost, iDTV).
 • Přístupnost (zrakově postižení, vozíčkáři a senioři).

Institut Intermédií (IIM)


 Dr. Roman Berka

 • Mezioborový výzkum v oblasti technologií na pomezí vědy, performance a umění.
 • Spolupráce mezi studenty, umělci a vědci.
 • Virtuální a mixovaná realita, multimédia, interaktivní a distribuované instalace, elektronická a generativní syntéza zvuku a hudby, motion-capture.