Research
Lightdrum—Portable Light Stage for Accurate BTF Measurement on Site

Lightdrum—Portable Light Stage for Accurate BTF…

We propose a miniaturised light stage for measuring the bidirectional reflectance distribution function (BRDF) and the bidirectional texture function (BTF) of surfaces on site in…

Education
Algoritmy počítačové grafiky

Algoritmy počítačové grafiky

Obsahem předmětu jsou základní a nejčastěji používané algoritmy počítačové grafiky. Předmět pokrývá metody používané pro tvorbu rastrových obrazů (2D) a zobrazování prostorových…