Závěrečné práce

Ověření pravidel pro umisťování popisků

V posledních dekádách se výrazně zvýšila používanost počítačů. To mimo jiné vedlo ke vzniku online mapových služeb. Když porovnáme umístění popisků v…

Využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených

Cílem této práce je výzkum využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených uživatelů. Prvním krokem bylo provedení explorativního…

Věrný model lokomotivy pro simulátor

Práce se zabývá vhodným způsobem realtime implementace simulace parní lokomotivy v rámci hry Train Simulator.

2D kreslení na papír ve virtuální realitě

Tato práce se zabývá analýzou a možným implementováním metod digitálního malování v rámci virtuální reality za účelem vytvořit virtuálně realistický zážitek…

Přenos výtvarného stylu na 3D model s využitím Unreal Engine

Tato práce se věnuje stylizaci virtuálních scén na základě předloh pomocí algoritmu StyleBlit, který vytváří jedinečné nefotorealistické umělecké styly…
Více

Computer Graphics Group (CGG)


prof. Jiří Žára

  • Realistická syntéza obrazu (real-time rendering, produkční rendering).
  • Analýza vlastností komplexních 3D scén, jejich reprezentace a zobrazování.
  • Simulace a zobrazování přírodních jevů.
  • Virtuální a rozšířená realita.

Human Computer Interaction Center (HCI Center)


prof. Pavel Slavík

  • Multimodální uživatelská rozhraní
    (video, audio, hmat, gesta).
  • Specializovaná uživatelská rozhraní (mobilní aplikace, průmyslové aplikace, inteligentní domácnost, iDTV).
  • Přístupnost (zrakově postižení, vozíčkáři a senioři).

Institut Intermédií (IIM)


 Dr. Roman Berka

  • Mezioborový výzkum v oblasti technologií na pomezí vědy, performance a umění.
  • Spolupráce mezi studenty, umělci a vědci.
  • Virtuální a mixovaná realita, multimédia, interaktivní a distribuované instalace, elektronická a generativní syntéza zvuku a hudby, motion-capture.