Vizualizace výrobního procesu


Anastasia Surikova Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2022
Lidé, kteří pracují ve výrobním průmyslu, se musí denně potýkat s velkým množstvím stresu. Možnými příčinami tohoto stresu mohou být pozdní dodávky materiálu, nedodržení termínu zakázky nebo nevyhnutelný lidský faktor. Tato práce si klade za cíl navrhnout nástroj, který podpoří výrobní proces a eliminuje stres pracovníků v průmyslu díky metodikám User-Centered Design a vizualizaci výrobního procesu. Proces návrhu předpokládá existující optimalizační algoritmus pro plánování rozvrhu a zaměřuje se pouze na návrh výstupu algoritmu uživatelsky přívětivým způsobem. Práce popisuje kvalitativní výzkum se zástupci cílové uživatelské skupiny a vytvoření high-fidelity prototypu založeného na výsledcích výzkumu. Dále popisuje provedené testy použitelnosti prototypu s cílovou skupinou uživatelů a následnou implementaci s využitím simulovaného backendu.