Rozhraní rozšířené reality pro více zařízení


Jan Hamet Vedoucí práce: Vojtěch Leischner Diplomová práce 2023
Cílem práce je vytvořit uživatelské rozhraní pro rozšířenou realitu na velkoformátovém průhledném skleněném válci. Uživatel stojí uprostřed válce, na který je promítán obsah z několika videoprojektorů a zároveň může pozorovat scénu za sklem. Rozhraní je multimodální a umožnuje interakci pomocí hlasu a gest. Rozebíráme různé přístupy k řešení návrhu rozhraní a následně i zvolenou variantu. V rámci zvolené varianty popisujeme hardwarovou přípravu prototypu pro projekci na velkoformátový cylindrický displej a implementaci aplikace řídící synchronizované zobrazování celistvého obrazu složeného z více projektorů. Software sestává ze samostatné aplikace pro video mapping na každý projektor, jedné řídící aplikace, která zajišťuje, že více projektorů tvoří dohromady jednolitý povrch pro interakci pomocí gest a hlasu a z interakčních aplikací starajících se o rozpoznávání a zpracování speciální interakce. Na závěr popisujeme uživatelské testování implementovaného rozhraní se zaměřením na sledování jejich pozornosti mezi rozhraním na průhledném displeji a reálnou scénou za ním, společně s celkovým testováním použitelnosti a uživatelské přívětivosti multimodální interakce.