Efektivní vzorkování pro výpočet komplexního osvětlení v reálném čase


Karel Tomanec Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2023
Tato práce se zabývá pokročilými technikami pro výpočet komplexního přímého a nepřímého osvětlení v reálném čase se zaměřením na metodu ReSTIR (Reservoir-based SpatioTemporal Importance Resampling). Součástí práce je praktická implementace algoritmu ReSTIR pro přímé osvětlení, která demonstruje robustní přístup pro vychýlené i nestranné vzorkování mnoha světel využívající hardwarově akcelerovaný ray tracing. Práce zahrnuje kvalitativní a výkonnostní testy, které ověřují účinnost algoritmu v různých nastaveních. Dále navrhujeme několik optimalizací pro zvýšení rychlosti výpočtu a kvality vykreslování. Práci uzavírá diskuze, která nastiňuje slibné směry pro další vylepšení a rozšíření metodiky ReSTIR.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci