Web

Grafická tvorba


Vyučující
Rozsah výuky
2 + 2
Semestr
Z + L
Kredity
5
Zakončení
Kz
Rozvrh
Web

Anotace

Předmět poskytne studentům základní přehled o principech grafického navrhování a typografie. Součástí předmětu je praktická příprava na samostatný výtvarný návrh elektronického dokumentu. Nedílnou částí výuky je kreslení.

Přednášky

1.Úvod do grafické tvorby - historie, současnost
2.Kresba a: způsob vnímání, přenos reality do kresby.
3.Kresba b: styly, rozdíly v ruční kresbě.
4.Kresba c: model a fantazie.
5.Kresba d: linie, příprava pro grafiku.
6.Kompozice - prostor pro výtvarné vyjádření, harmonie.
7.Barvy - základní principy barevné skladby.
8.Typografie - zásady, druhy písma, rozpal, text.
9.Základy fotografování.
10.Kombinace kresby, fotografie a písma.
11.Geometrické prvky, animace, video.
12.Speciální efekty.
13.Komplexní návrh.

Cvičení

1.Zadání úlohy č. 1 - kresba.
2.Nácvik kreslení jednoduchých kontur.
3.Návrh vlastní kresby.
4.Konzultace k úloze č. 1 a její dokončování.
5.Kontrola úlohy č. 1, zadání úlohy č. 2 - barevný návrh.
6.Nácvik barevné kompozice.
7.Návrh vlastního výtvarného řešení.
8.Konzultace k úloze č. 2.
9.Kontrola úlohy č. 2, zadání úlohy č. 3 - sazba.
10.Typografický návrh dokumentu.
11.Kontrola úlohy č. 3, zadání úlohy č. 4 - fotografie.
12.Návrh a realizace fotografického díla.
13.Kontrola úlohy č. 4

Literatura a zdroje

  1. Brožková Ivana: Dobrodružství barvy. SPN, Praha 1983
  2. Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976, 1981
  3. Parramón José Maria, Pechová Magdaléna: Velká kniha o kresbě; Historie, malířsky ateliér, materiály a postupy, náměty, teorie a praxe olejomalby. Nakladatelství Svojtka a Vašut, Praha 1996. ISBN 80 – 7180-093 – 7