Porovnání metod simulace písku a jejich aplikace na simulaci sněhu


Vojtěch Cimbura Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Diplomová práce 2022
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu existujících metod simulace písku v rámci počítačové grafiky a cílí na porovnání těchto metod zároveň s analýzou jejich nedostatků. Práce také zkoumá podobnost simulace písku a sněhu a porovnává jejich chování. V rámci práce je navrhnuta a vytvořena aplikace umožňující analýzu existujících simulačních metod. Taková aplikace může najít uplatnění v predikci přírodních jevů nebo při zkoumání geologických principů.