Publikace

Optimizing Ray Tracing of Trimmed NURBS Surfaces on the GPU

Computer Graphics Forum (Proceedings of Pacific Graphics 2021) 97(1):161-172, 2021

Improved Corners with Multi-Channel Signed Distance Fields

Viktor Chlumský Jaroslav Sloup Ivan Šimeček
Computer Graphics Forum 37(1):273-287, 2018

Závěrečné práce

Vykreslování oblohy a mraků

Matěj Sakmary Bakalářská práce 2022
Tato práce představuje implementaci renderování volumetrických mraků a atmosféry. Cílem implementace bylo zkombinovat a mírně pozměnit dříve publikovaná řešení s cílem vytvořit jednotný vzhled. Metoda...

Vykreslování noční oblohy

Michal Pozník Diplomová práce 2022
Předmětem práce je vykreslovací OpenGL aplikace napsaná v C++. Účelem aplikace je vykreslování oblohy v reálném čase včetně všech jejích důležitých prvků. Aplikace je schopna vykreslit oblohu v libovolný...

Porovnání metod simulace písku a jejich aplikace na simulaci sněhu

Vojtěch Cimbura Diplomová práce 2022
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu existujících metod simulace písku v rámci počítačové grafiky a cílí na porovnání těchto metod zároveň s analýzou jejich nedostatků. Práce také zkoumá podobnost...

Manipulátory pro editaci transformačních matic a skriptování v I3T

Daniel Gruncl Bakalářská práce 2021
Cílem této práce je návrh manipulátorů interaktivní úpravy transformačních a projekčních matic a začlenění těchto manipulátorů do pro nástroj pro výuku transformací I3T. Návrh je učiněn na základě prostudování...

Simulace sopečných erupcí

Michael Očenášek Diplomová práce 2020
Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování tekoucí lávy v terénu. Návrh aplikace vychází z kombinace poznatků z existujících řešení na přidružená témata. Simulace...

Navrhování moderního grafického rozhraní API na vysoké úrovni

Roman Galajda Diplomová práce 2020
Příchod grafického, nízko-úrovňového grafického rozhraní Vulkan v roce 2016 přinesl pro developery příležitost využít vykreslovací a výpočetní schopnosti dnešních grafických karet na mnoha platformách...

Simulace zvětrávání hornin

Vojtech Cimbura Bakalářská práce 2020
Tato bakalářská práce pojednává o simulacích zvětrávání v rámci počítačové grafiky a současně navrhuje implementaci aplikace, která umožňuje simulaci zvětrávání skal. Aplikace umožňující automatickou...

Knihovna pro vykreslování textu v OpenGL

Karel Tomanec Bakalářská práce 2020
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vykreslování textu a vývojem knihovny pro jeho vykreslování založené na OpenGL. Představuje základní typografické koncepty, existující formáty pro popis fontů...

Simulace orografické oblačnosti

Martin Čáp Diplomová práce 2019
Realistická simulace mraků je žhavým tématem výzkumu v oboru počítačové grafiky. V této práci představíme možný způsob modelování orografických mraků za pomoci SkewT/LogP diagramů, jež navrhl Rui Pedro...

Generátor blesků pro kompositor Nuke

Richard Dobřichovský Diplomová práce 2016
Cílem této práce je vytvoření fyzikálně založeného simulátoru blesků jakožto efektu k použití ve filmové postprodukci. Tato práce nejprve zkoumá fyzikální podstatu blesků a prezentuje existující metody...

Modelování vodní hladiny

Andrey Ufimtsev Bakalářská práce 2015
Tato práce se zabývá problémy simulací vodní hladiny pomocí spektrální syntézy. Pro simulací hladiny budeme používat Rychlou Fourierovou Transformace. Podíváme se na to, jak FFT algoritmus může být implementovan...

Modelování hořících objektů

Michal Kalous Diplomová práce 2011
Práce se zabývá studiem fyzikální simulace hoření pevných těles v počítačové grafice a její implementací. Je zaměřena především na simulaci úbytku materiálu v hořícím objektu, na šíření ohně po jeho povrchu...

Simulace zatmění měsíce

Adam Pospíšil Bakalářská práce 2011
Cílem této práce je vytvoření věrohodného obrazu Měsíce během měsíčního zatmění. Metoda zde popsaná počítá jak přímé osvětlení, tak osvětlení nepřímé, vzniklé lomem světla v zemské atmosféře. Další simulované...

Simulátor horské dráhy

Tereza Hyková Bakalářská práce 2010
Práce se zabývá návrhem a implementací editoru a simulátoru horské dráhy. Řeší, jak popsat většinu existujících horských drah včetně jejich tvaru, speciálních mechanismů (např. brzda nebo výtah) a vzhledu....

Simulace a zobrazování koroze

Vojtěch Smrček Bakalářská práce 2009
V práci se zaměřujeme na simulaci a zobrazování koroze v systému PBRT. Systém PBRT zobrazuje scény pomocí sledování paprsků. V naší implementaci vytváříme u zkorodovaného materiálu jak barvu, tak zvrásnění...