Generátor blesků pro kompositor Nuke


Richard Dobřichovský Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Diplomová práce 2016
Cílem této práce je vytvoření fyzikálně založeného simulátoru blesků jakožto efektu k použití ve filmové postprodukci. Tato práce nejprve zkoumá fyzikální podstatu blesků a prezentuje existující metody pro simulaci jejich tvaru, jak fyzikálně založené, tak visuální. Vybranou fyzikálně založenou metodou pro tuto práci je metoda průrazu dielektrikem; implementujeme čtyři varianty metody sdružených gradientů pro řešení systémů lineárních rovnic k výpočtu elektrického potenciálu. Dále se v práci zabýváme renderováním elektrických výbojů a osvětlováním scén, jichž jsou součástí. Náš generátor blesků Perun implementujeme jako samostatnou aplikaci i jako plug-in pro kompositor Nuke. Nakonec demonstrujeme užití tohoto plug-inu vložením vygenerovaných blesků do několika scén a objasňujeme postup k tomu zvolený.