Simulace zatmění měsíce


Adam Pospíšil Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Bakalářská práce 2011
Cílem této práce je vytvoření věrohodného obrazu Měsíce během měsíčního zatmění. Metoda zde popsaná počítá jak přímé osvětlení, tak osvětlení nepřímé, vzniklé lomem světla v zemské atmosféře. Další simulované optické jevy jsou rozptyl světla v atmosféře a absorpce světla vzdušnými aerosoly. Nepřímé osvětlení bude simulováno pomocí techniky fotonových map, přímé osvětlení potom technikou sledování paprsků. Pro vykreslení obrazu s vysokým dynamickým rozsahem použijeme mapování tónů. K simulaci povrchu Měsíce budou sloužit mipmapy vytvořené ze satelitních snímků. Výsledek je pak porovnán s fotografií skutečného zatmění.