Simulace sopečných erupcí


Michael Očenášek Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Diplomová práce 2020
Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování tekoucí lávy v terénu. Návrh aplikace vychází z kombinace poznatků z existujících řešení na přidružená témata. Simulace probíhá za využití metody SPH pro simulaci kapalin a je implementovaná v jazyce C++. Grafická část aplikace je postavena na knihovně OpenGL. Simulace probíhá paralelně na CPU.