Knihovna pro vykreslování textu v OpenGL


Karel Tomanec Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Bakalářská práce 2020
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vykreslování textu a vývojem knihovny pro jeho vykreslování založené na OpenGL. Představuje základní typografické koncepty, existující formáty pro popis fontů a metody jejich vykreslování. Součástí práce byla podrobnější analýza dvou vybraných metod a jejich implementace v podobě knihovny. Výsledky implementace obou metod byly v závěru porovnány z hlediska rychlosti, paměťové složitosti a přesnosti vykreslování.