Simulace zvětrávání hornin


Vojtech Cimbura Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Bakalářská práce 2020
Tato bakalářská práce pojednává o simulacích zvětrávání v rámci počítačové grafiky a současně navrhuje implementaci aplikace, která umožňuje simulaci zvětrávání skal. Aplikace umožňující automatickou generaci věrohodných a reálných skalních útvarů může najít uplatnění ve videoherním i filmovém průmyslu, protože ruční modelování skalních útvarů a zároveň zachování co největší realističnosti modelu je časově náročná a složitá činnost.