Vykreslování oblohy a mraků


Matěj Sakmary Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Bakalářská práce 2022
Tato práce představuje implementaci renderování volumetrických mraků a atmosféry. Cílem implementace bylo zkombinovat a mírně pozměnit dříve publikovaná řešení s cílem vytvořit jednotný vzhled. Metoda zvaná Raymarching byla použita pro renderování atmosféry a mraků. Přístup, využívající množství předpočítaných Look up tabulek navržen Sébastienem Hillairem, byl použit k renderování atmosféry. Toto bylo zkombinováno s možností vykreslování volumetrických mraků za použití trojrozměrných textur, ve kterých je uložen procedurálně generovaný šum, což bylo popsáno Andrew Shneiderem. Konečné řešení je schopno vykreslovat snímky ve vysokém dynamickém rozsahu, na které jsou aplikovány post procesové efekty. Tyto snímky jsou poté pomocí adaptivní luminance transformovány do nízkého dynamického rozsahu pro prezentaci na obrazovku.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci