Simulátor horské dráhy


Tereza Hyková Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Bakalářská práce 2010
Práce se zabývá návrhem a implementací editoru a simulátoru horské dráhy. Řeší, jak popsat většinu existujících horských drah včetně jejich tvaru, speciálních mechanismů (např. brzda nebo výtah) a vzhledu. Popisuje implementaci editoru, který nabízí veškeré nástroje potřebné k navržení libovolné horské dráhy. Ta může být následně spuštěna v simulátoru. Práce dále popisuje fyzikální veličiny, které ovlivňují pohyb vlaku, a implementuje zjednodušený fyzikální model. Uživatel pak může s nastavením vlaku experimentovat a projet se po své dráze z pohledu prvního vagonu.