Simulace a zobrazování koroze


Vojtěch Smrček Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Bakalářská práce 2009
V práci se zaměřujeme na simulaci a zobrazování koroze v systému PBRT. Systém PBRT zobrazuje scény pomocí sledování paprsků. V naší implementaci vytváříme u zkorodovaného materiálu jak barvu, tak zvrásnění povrchu. Vycházíme z reálných poznatků a z fyzikálních jevů, které následně využíváme pro výpočet koroze. Průběh koroze je hodně zjednodušen, takže simulace probíhá po zadání několika jednoduchých parametrů. Z nich je vypočítán zkorodovaný povrch, který je následně použit ve scéně. Tato scéna se věrností blíží reálným povrchům. Metodu jsme vyzkoušeli na několika reálných scénách, ve kterých jsme se snažili dosáhnout co nejlepšího a nejrealističtějšího výsledku.