Modelování vodní hladiny


Andrey Ufimtsev Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Bakalářská práce 2015
Tato práce se zabývá problémy simulací vodní hladiny pomocí spektrální syntézy. Pro simulací hladiny budeme používat Rychlou Fourierovou Transformace. Podíváme se na to, jak FFT algoritmus může být implementovan na grafickém procesoru s využitím jeho výkonnosti při zpracování instrukcí paralelně. Na výslednou mesh aplikujeme tiling pro simulace větší plochy oceánu. Pro simulace osvětlení použijeme klasický Fresnel model pro odraz a lom. Na závěr, výsledky budou porovnány v závislosti na různých vstupních parametry na několika počítačích.