Vykreslování noční oblohy


Michal Pozník Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Diplomová práce 2022
Předmětem práce je vykreslovací OpenGL aplikace napsaná v C++. Účelem aplikace je vykreslování oblohy v reálném čase včetně všech jejích důležitých prvků. Aplikace je schopna vykreslit oblohu v libovolný okamžik a z libovolné pozice na Zemi. Aplikace vykresluje Slunce, Měsíc, hvězdy, hvězdné pozadí a mapuje barevné tóny, aby scéna více evokovala noc. K tomu se aproximuje také rozptyl světla v atmosféře, v aplikaci lze tedy pozorovat soumrak, rozbřesk, ale i modré zbarvení oblohy během dne. Uživatel může za běhu aplikace měnit parametry ovlivňující pozice těles na obloze a výsledný vzhled oblohy. Aplikace používá freeglut a glew.