Simulace orografické oblačnosti


Martin Čáp Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Diplomová práce 2019
Realistická simulace mraků je žhavým tématem výzkumu v oboru počítačové grafiky. V této práci představíme možný způsob modelování orografických mraků za pomoci SkewT/LogP diagramů, jež navrhl Rui Pedro Duarte ve své disertační práci. Simulaci mraků jsme rozšířili o známou Lattice Boltzmannovu metodu pro simulaci větru a jeho vlivu na mraky v hornatých prostředích. Obě metody paralelizujeme na GPU za použití CUDA technologie od společnosti NVIDIA. Na závěr představíme jednoduché rozšíření Simon Greenovy metody pro vykreslování volumetrických dat, které používá fázovou funkci pro realističtější zobrazení mraků. Simulátor demonstrujeme v aplikaci, jejíž použití je jednoduché a nabízí velké množství nástrojů pro tvorbu kýžených výsledků.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci