Publikace

Optimizing Ray Tracing of Trimmed NURBS Surfaces on the GPU

Computer Graphics Forum (Proceedings of Pacific Graphics 2021) 97(1):161-172, 2021

Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging

Vlastimil Havran Jan Hošek Šárka Němcová Jiří Čáp
Computer Graphics Forum 38(1):592-609, 2019

Laser Imaging Approach for Portable BTF Measurement System Automatic Alignment

Jan Hošek Vlastimil Havran Jiří Čáp Šárka Němcová
International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics 2(4):232-237, 2018

Multiple Importance Sampling Characterization by Weighted Mean Invariance

Mateu Sbert Vlastimil Havran László Szirmay-Kalos Victor Elvira
The Visual Computer 34(6-8):843-852, 2018

Adaptive Multiple Importance Sampling for General Functions

Mateu Sbert Vlastimil Havran
The Visual Computer 33(6-8):845-855, 2017

Parallel On-Demand Hierarchy Construction on Contemporary GPUs

Marek Vinkler Vlastimil Havran Jiří Bittner Jiří Sochor
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 22(7):1886-1898, 2016

Perceptually Motivated BRDF Comparison using Single Image

Vlastimil Havran Jiří Filip Karol Myszkowski
Computer Graphics Forum (Proceedings of EGSR 2016) 35(3):1-12, 2016

Variance Analysis of Multi-Sample and One-Sample Multiple Importance Sampling

Mateu Sbert Vlastimil Havran Laszlo Szirmay-Kalos
Computer Graphics Forum (Proceedings of PG 2016) 35(7):451-460, 2016

Incremental BVH Construction for Ray Tracing

Computers & Graphics 47(1):135-144, 2015

Light Chisel: 6DOF Pen Tracking

Vojtěch Bubník Vlastimil Havran
Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2015) 34(2):325-336, 2015

Register Efficient Dynamic Memory Allocator for GPUs

Marek Vinkler Vlastimil Havran
Computer Graphics Forum 34(8):143-154, 2015

BRDF Slices: Accurate Adaptive Anisotropic Appearance Acquisition

Jiří Filip Radomír Vávra Michal Haindl Pavel Žid Mikuláš Krupička Vlastimil Havran
Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 4321-4326, 2013

Temporally Coherent Adaptive Sampling for Imperfect Shadow Maps

Computer Graphics Forum (Proceedings of EGSR 2013) 32(4):87-96, 2013

Visibility Driven BVH Build Up Algorithm for Ray Tracing

Marek Vinkler Vlastimil Havran Jiří Sochor
Computers & Graphics 36(4):283-296, 2012

Efficient Stack-less Traversal Algorithm for Ray Tracing with BVH

Michal Hapala Tomáš Davidovič Ingo Wald Vlastimil Havran Philipp Slusallek
Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics, pp. 29-34, 2011

Review: Kd-tree Traversal Algorithms for Ray Tracing

Michal Hapala Vlastimil Havran
Computer Graphics Forum 30(1):199-213, 2011

Bidirectional Texture Function Compression Based on Multi-Level Vector Quantization

Vlastimil Havran Jiří Filip Karol Myszkowski
Computer Graphics Forum 29(1):175-190, 2010

Adaptive Global Visibility Sampling

Jiří Bittner Oliver Mattausch Peter Wonka Vlastimil Havran Michael Wimmer
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2009) 28(3):94, 2009

Global Illumination using Photon Ray Splatting

Robert Herzog Vlastimil Havran Shinichi Kinuwaki Karol Myszkowski Hans-Peter Seidel
Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2007) 26(3):503-513, 2007

Ray Tracing with Sparse Boxes

Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics, pp. 49-54, 2007

On building fast KD-trees for ray tracing, and on doing that in O(N log N)

Ingo Wald Vlastimil Havran
Proceedings of IEEE Symposium on Interactive Ray Tracing, pp. 61-69, 2006

On the Fast Construction of Spatial Hierarchies for Ray Tracing

Vlastimil Havran Robert Herzog Hans-Peter Seidel
Proceedings of IEEE Symposium on Interactive Ray Tracing, pp. 71-80, 2006

Závěrečné práce

Měření povrchu BRDF s využitím LIGHTEC Minidiff V2 pro využití v programování her

Lukáš Cezner Bakalářská práce 2023
Tato práce se zabývá možností využití naměřených dat odrazivosti skutečných materiálů pro simulaci osvětlení povrchů v herních enginech Unity a Unreal Engine za účelem dosažení realistického vzhledu 3D...

Výpočet globálního osvětlování v reálném čase pomocí CLVP

Petr Šefčík Diplomová práce 2016
Výpočet globálního osvětlení je nezbytný k syntéze realisticky vypadajících obrazů. Algoritmy globálního osvětlení jsou ale velmi výpočetně náročné a ještě v nedávné době nerealizovatelné v reálném čase....

Výpočet globálního osvětlení pro rozšířenou realitu

Tomáš Nikodým Diplomová práce 2012
In order to merge virtual objects into a real scene seamlessly, it is important to maintain consistent common illumination. In this thesis, we propose a framework that captures high dynamic range light...

Výpočet obrazu pomocí instatní radiozity

Tomáš Barák Diplomová práce 2012
Global illumination algorithms form a fundamental part of the realistic image synthesis discipline. They consider the necessary indirect illumination component, and they usually produce highly plausible...

Datové struktury pro interpolaci osvětlovací funkce v prostoru

Ondřej Karlík Diplomová práce 2011
Irradiance a radiance caching jsou důležité algoritmy používané pro řešení problému přenosu světla v realistické syntéze obrazu. Oba algoritmy potřebují k efektivní činnosti datové struktury pro geometrické...

Progresivní konsistentní výpočty globálního osvětlení

Michal Lukáč Diplomová práce 2011
Progresivita v algoritmech pro globální osvětlení je žádoucí, ale zřídka uvažovaná vlastnost. Rozhodli jsme se prozkoumat tuto třídu algoritmů s dodatečným důrazem na konzistenci odhadu a vhodnost pro...

Parametrický model budovy MPII

Ondřej Linda Diplomová práce 2010
Tato diplomová práce se zabývá prediktivní syntézou obrazu. Prediktivní syntéza obrazu je součástí foto-realistického renderingu, který je založen na používání fyzikálně přesných algoritmů pro výpočet...

Rychlé zobrazovací algoritmy pro volumetrická data

Radomír Vávra Diplomová práce 2010
Práce se zabývá rychlým zobrazováním volumetricky reprezentovaných objektů, konkrétně objektů popsaných distanční funkcí. Vytvořené implementace napsané v jazyce C++ a pomocí SSE instrukcí plně využívají...

Výzkumné projekty

Výzkumné centrum informatiky (RCI)

RCI je centrem vědecké excelence v informatice a umělé inteligenci, které posiluje a integruje mezinárodně konkurenceschopný výzkum prováděný na ČVUT. Cílem RCI je podporovat spolupráci mezi odborníky...

Rozšířená realita ve školním prostředí (ARiSE)

Cílem projektu je integrovat výukovou platformu AR (ARTP) do každodenního prostředí učitelů a studentů. Zobrazení audiovizuálního a multimediálního obsahu v souladu s potřebami, které identifikovali odborníci...