Publikace

Controllable Light Diffusion for Portraits

David Futschik Kelvin Ritland James Vecore Sean Fanello Sergio Orts-Escolano Brian Curless Daniel Sýkora Rohit Pandey
Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 8412-8421, 2023

Diffusion Image Analogies

Adéla Šubrtová Michal Lukáč Jan Čech David Futschik Eli Shechtman Daniel Sýkora
Proceedings of SIGGRAPH 2023 (Conference Papers), pp. 79, 2023

ChunkyGAN: Real Image Inversion via Segments

Adéla Šubrtová David Futschik Jan Čech Michal Lukáč Eli Shechtman Daniel Sýkora
Proceedings of European Conference on Computer Vision, pp. 189-204, 2022

StyleBin: Stylizing Video by Example in Stereo

Proceedings of SIGGRAPH Asia 2022 (Conference Papers), pp. 15, 2022

FaceBlit: Instant Real-time Example-based Style Transfer to Facial Videos

Aneta Texler Ondřej Texler Michal Kučera Menglei Chai Daniel Sýkora
Proceedings of the ACM in Computer Graphics and Interactive Techniques (Proceedings of I3D 2021) 4(1):14, 2021

Fluidymation: Stylizing Animations Using Natural Dynamics of Artistic Media

Adam Platkevič Cassidy Curtis Daniel Sýkora
Computer Graphics Forum (Proceedings of Pacific Graphics 2021) 40(7):21-32, 2021

STALP: Style Transfer With Auxiliary Limited Pairing

David Futschik Michal Kučera Michal Lukáč Zhaowen Wang Eli Schechtman Daniel Sýkora
Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2021) 40(2):563-573, 2021

Arbitrary Style Transfer Using Neurally-guided Patch-based Synthesis

Ondřej Texler David Futschik Jakub Fišer Michal Lukáč Jingwan Lu Eli Shechtman Daniel Sýkora
Computers & Graphics 87(1):62-71, 2020

Interactive Video Stylization Using Few-Shot Patch-Based Training

Ondřej Texler David Futschik Michal Kučera Ondřej Jamriška Šárka Sochorová Meglei Chai Sergey Tulyakov Daniel Sýkora
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2020) 39(4):73, 2020

Monster Mash: A Single-View Approach to Casual 3D Modeling and Animation

Marek Dvorožňák Daniel Sýkora Cassidy Curtis Brian Curless Olga Sorkine-Hornung David Salesin
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH Asia 2020) 39(6):214, 2020

StyleProp: Real-time Example-based Stylization of 3D Models

Filip Hauptfleisch Ondřej Texler Aneta Texler Jaroslav Křivánek Daniel Sýkora
Computer Graphics Forum (Proceedings of Pacific Graphics 2020) 39(7):575-586, 2020

Building Anatomically Realistic Jaw Kinematics Model from Data

Wenwu Yang Nathan Marshak Daniel Sýkora Srikumar Ramalingam Ladislav Kavan
The Visual Computer (Proceedings of CGI 2019) 35(6-8):1105-1118, 2019

StyleBlit: Fast Example-Based Stylization with Local Guidance

Daniel Sýkora Ondřej Jamriška Ondřej Texler Jakub Fišer Michal Lukáč Jingwan Lu Eli Shechtman
Comuter Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2019) 38(2):83-91, 2019

Stylizing Video by Example

Ondřej Jamriška Šárka Sochorová Ondřej Texler Michal Lukáč Jakub Fišer Jingwan Lu Eli Shechtman Daniel Sýkora
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2019) 38(4):107, 2019

Automated Outdoor Depth-Map Generation and Alignment

Martin Čadík Daniel Sýkora Sungkil Lee
Computers & Graphics 74(1):109-118, 2018

FTP-SC: Fuzzy Topology Preserving Stroke Correspondence

Wenwu Yang Hock-Soon Seah Quan Chen Hong-Ze Liew Daniel Sýkora
Computer Graphics Forum (Proceedings of SCA 2018) 37(8):125-135, 2018

ToonSynth: Example-Based Synthesis of Hand-Colored Cartoon Animations

Marek Dvorožňák Wilmot Li Vova Kim Daniel Sýkora
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2018) 37(4):167, 2018

Example-Based Expressive Animation of 2D Rigid Bodies

Marek Dvorožňák Pierre Bénard Pascal Barla Oliver Wang Daniel Sýkora
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2017) 36(4):127, 2017

Example-Based Synthesis of Stylized Facial Animations

Jakub Fišer Ondřej Jamriška David Simons Eli Shechtman Jingwan Lu Paul Asente Michal Lukáč Daniel Sýkora
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2017) 36(4):155, 2017

Nautilus: Recovering Regional Symmetry Transformations for Image Editing

Michal Lukáč Daniel Sýkora Kalyan Sunkavalli Eli Shechtman Ondřej Jamriška Nathan Carr Tomáš Pajdla
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2017) 36(4):108, 2017

Advanced Drawing Beautification with ShipShape

Jakub Fišer Paul Asente Stephen Schiller Daniel Sýkora
Computers & Graphics 34(1):46-58, 2016

StyLit: Illumination-Guided Example-Based Stylization of 3D Renderings

Jakub Fišer Ondřej Jamriška Michal Lukáč Eli Shechtman Paul Asente Jingwan Lu Daniel Sýkora
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2016) 35(4):92, 2016

Brushables: Example-based Edge-aware Directional Texture Painting

Michal Lukáč Jakub Fišer Paul Asente Jingwan Lu Eli Shechtman Daniel Sýkora
Computer Graphics Forum (Proceedings of PG 2015) 34(7):257-268, 2015

Decomposing Time-lapse Paintings into Layers

Jianchao Tan Marek Dvorožňák Daniel Sýkora Yotam Gingold
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2015) 34(4):61, 2015

LazyFluids: Appearance Transfer for Fluid Animations

Ondřej Jamriška Jakub Fišer Paul Asente Jingwan Lu Eli Shechtman Daniel Sýkora
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2015) 34(4):92, 2015

Color Me Noisy: Example-based Rendering of Hand-colored Animations with Temporal Noise Control

Jakub Fišer Michal Lukáč Ondřej Jamriška Martin Čadík Yotam Gingold Paul Asente Daniel Sýkora
Computer Graphics Forum (Proceedings of EGSR 2014) 33(4):1-10, 2014

Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters

Daniel Sýkora Ladislav Kavan Martin Čadík Ondřej Jamriška Alec Jacobson Brian Whited Maryann Simmons Olga Sorkine-Hornung
ACM Transactions on Graphics 33(2):16, 2014

Painting by Feature: Texture Boundaries for Example-based Image Creation

Michal Lukáč Jakub Fišer Jean-Charles Bazin Ondřej Jamriška Alexander Sorkine-Hornung Daniel Sýkora
ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2013) 32(4):116, 2013

Cache-efficient Graph Cuts on Structured Grids

Ondřej Jamriška Daniel Sýkora Alexander Hornung
Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 3673-3680, 2012

Smart Scribbles for Sketch Segmentation

Gioacchino Noris Daniel Sýkora Ariel Shamir Stelian Coros Brian Whited Maryann Simmons Alexander Hornung Marcus Gross Robert Sumner
Computer Graphics Forum 31(8):2516-2527, 2012

Temporal Noise Control for Sketchy Animation

Gioacchino Noris Daniel Sýkora Stelian Coros Brian Whited Maryann Simmons Alexander Hornung Marcus Gross
Proceedings of International Symposium on Non-photorealistic Animation and Rendering, pp. 93-98, 2011

TexToons: Practical Texture Mapping for Hand-drawn Cartoon Animations

Daniel Sýkora Mirela Ben-Chen Martin Čadík Brian Whited Maryann Simmons
Proceedings of International Symposium on Non-photorealistic Animation and Rendering, pp. 75-83, 2011

Adding Depth to Cartoons Using Sparse Depth (In)equalities

Daniel Sýkora David Sedláček Sun Jinchao John Dingliana Steven Collins
Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2010) 29(2):615-623, 2010

As-rigid-as-possible Image Registration for Hand-drawn Cartoon Animations

Daniel Sýkora John Dingliana Steven Collins
Proceedings of International Symposium on Non-photorealistic Animation and Rendering, pp. 25-33, 2009

LazyBrush: Flexible Painting Tool for Hand-drawn Cartoons

Daniel Sýkora John Dingliana Steven Collins
Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2009) 28(2):599-608, 2009

iCheat: A Representation for Artistic Control of Indirect Cinematic Lighting

Juraj Obert Jaroslav Křivánek Fabio Pellacini Daniel Sýkora Sumanta Pattanaik
Computer Graphics Forum (Proceedings of EGSR 2008) 27(4):1217-1223, 2008

Real-time Color Ball Tracking for Augmented Reality

Proceedings of Eurographics Symposium on Virtual Environments, pp. 9-16, 2008

Colorization of Black-and-White Cartoons

Image and Vision Computing 23(9):767-782, 2005

Sketching Cartoons by Example

Proceedings of Eurographics Workshop on Sketch-Based Interfaces and Modeling, pp. 27-34, 2005

Video Codec for Classical Cartoon Animations with Hardware Accelerated Playback

Advances in Visual Computing (Proceedings of ISVC 2005) 1(43):50, 2005

Unsupervised Colorization of Black-and-White Cartoons

Proceedings of International Symposium on Non-Photorealistic Animation and Rendering, pp. 121-128, 2004

Segmentation of Black-and-White Cartoons

Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics, pp. 223-230, 2003

Závěrečné práce

3D modelování z hrubých vektorových skic

Yanina Arameleva Diplomová práce 2023
Tato práce se zabývá vylepšením digitálního kreslícího nástroje Monster Mash, s důrazem na začlenění algoritmu pro zjednodušení skic a algoritmu pro deformaci As-Rigid-As-Possible (ARAP). Algoritmus pro...

Stylizace fotografie pomocí simulace malby

Jan Lazarek Diplomová práce 2022
Předmětem této práce je zkoumání metod a návrh automatizace postupů umožňujících stylizaci fotografie do digitální malby. Předlohou tohoto projektu je tvorba a proces vzniku děl grafika specializujícího...

Přenos výtvarného stylu na 3D model s využitím Unreal Engine

Mykola Isaiev Diplomová práce 2022
Tato práce se věnuje stylizaci virtuálních scén na základě předloh pomocí algoritmu StyleBlit, který vytváří jedinečné nefotorealistické umělecké styly využitelné pro vykreslování virtuálních scén v reálném...

Nefotorealistické zobrazování v herním enginu s využitím výtvarné předlohy

Jiří Burýšek Diplomová práce 2019
Práce prezentuje praktické řešení výtvarné stylizace videoherní scény v herním enginu Unity. Metoda stylizace užívá výtvarné předlohy a je založena na algoritmu StyleBlit, přičemž je schopna napodobit...

Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy

Šárka Sochorová Diplomová práce 2018
Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou...

Kvalitativní srovnání metod pro přenos výtvarného stylu

Michal Kučera Diplomová práce 2018
V této práci se věnuji současnému stavu techniky na poli metod pro přenos výtvarného stylu, popisuji přístup různých vědeckých skupin k řešení této problematiky a porovnávám vlastnosti jejich přístupů....

Optimalizace založená na hledání minimálního řezu v grafech

Lenka Saidlová Diplomová práce 2015
Mnoho problému počítačového vidění a grafiky lze formulovat jako problém minimalizace energie. V této práci se zaměřujeme na vylepšení algoritmu, který řeší minimalizaci energie pro dvě značky přes řezy...

Obarvování ručních kreseb na mobilních zařízeních

Jan Brejcha Diplomová práce 2014
Tato diplomová práce se zabývá implementací iOS aplikace pro obarvování ručně kreslených kreseb vyfocených vestavěným fotoaparátem. Pro obarvování kreseb byl studován, implementován a testován algoritmus...

Registrace obrazu se zachováním tuhosti

Marek Dvorožňák Diplomová práce 2014
Tato práce se zabývá metodou registrace obrazu, kterou je možno použít pro předzpracování obrazu k účelu usnadnění procesu extrakce příznaku. Tato metoda je vhodná zejména pro registraci obrazu zachycujících...

Editace obrazu v gradientní oblasti

Pavlína Ulrichová Bakalářská práce 2013
Tato práce se zabývá gradientními editacemi digitálních obrazů a realizací jednoduchého gradientního obrazového editoru. Popisujeme zde základní informace o gradientech, jejich využití v praktických nástrojích...

Inteligentní algoritmy pro syntézu chybějících částí obrazu

Jakub Fišer Diplomová práce 2012
Problém syntézy chybějících částí obrazu představuje zajímavou oblast na poli zpracování obrazu se značným potenciálem. Tato práce se zabývá popisem situace na poli metod pro řešení zmíněné problematiky...

Řešení velkých řídkých soustav lineárních rovnic na GPU

Petra Kalinová Diplomová práce 2011
Tato práce se zabývá popisem řešení velkých soustav řidkých linearních rovnic, které vzniknou z Laplace-Beltrami operátoru v Poissonově či Laplaceově rovnici, diskretizované na dvoudimenzionální mřížce....

Výzkumné projekty

Výzkumné centrum informatiky (RCI)

RCI je centrem vědecké excelence v informatice a umělé inteligenci, které posiluje a integruje mezinárodně konkurenceschopný výzkum prováděný na ČVUT. Cílem RCI je podporovat spolupráci mezi odborníky...

Centrum kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C)

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových...

Rozšířená realita ve školním prostředí (ARiSE)

Cílem projektu je integrovat výukovou platformu AR (ARTP) do každodenního prostředí učitelů a studentů. Zobrazení audiovizuálního a multimediálního obsahu v souladu s potřebami, které identifikovali odborníci...