Rozšířená realita ve školním prostředí (ARiSE)


Cílem projektu je integrovat výukovou platformu AR (ARTP) do každodenního prostředí učitelů a studentů. Zobrazení audiovizuálního a multimediálního obsahu v souladu s potřebami, které identifikovali odborníci na vzdělávání a výzkumní pracovníci v příslušných oblastech. Použití 3D prezentací a uživatelsky přívětivých interakčních technik vede k lepšímu porozumění vědeckému a kulturnímu obsahu a přispívá k motivací studentů. Studenti mohou interagovat jako tým s virtuálními objekty ve sdíleném prostoru poskytovaném AR. Mohou se tak prakticky učit místo pouhého čtení nebo poslechu. Nová technologie podporuje týmovou práci, spolupráci mezi třídami ve stejné škole nebo dokonce vzdálenou spolupráci mezi školami v různých zemích. Velká část projektu byla věnována vývoji nástrojů nezbytných pro snadnou produkci obsahu uživatelů nezkušených s AR. To usnadňuje nasazení v různých zemích Evropy při mírném úsilí.

Financování

Evropská komise
Program 6. RP: Technologie informační společnosti
Číslo projektu: IST-027039