Publikace

Distinctive Approaches to Computer Graphics Education

Beatriz Sousa Santos Jean-Michel Dischler Valery Adzhiev Eike Falk Anderson Andrej Ferko Oleg Fryazinov Martin Ilčík Ivana Ilčíková Pavel Slavík Veronica Sundstedt Lucie Svobodová Michael Wimmer Jiří Žára
Computer Graphics Forum 37(1):403-412, 2018

Stateless generation of distributed virtual worlds

Jiří Danihelka Lukáš Kencl Jiří Žára
Computers & Graphics 44(1):33-44, 2014

Geometric Skinning with Approximate Dual Quaternion Blending

Ladislav Kavan Steven Collins Jiří Žára Carol O'Sullivan
ACM Transactions on Graphics 27(4):105, 2008

Polypostors: 2D Polygonal Impostors for 3D Crowds

Ladislav Kavan Simon Dobbyn Steven Collins Jiří Žára Carol O'Sullivan
Proceedings of ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games, pp. 149-155, 2008

Skinning Arbitrary Deformations

Ladislav Kavan Rachel McDonnell Simon Dobbyn Jiří Žára Carol O'Sullivan
Proceedings of ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games, pp. 53-60, 2007

Skinning with Dual Quaternions

Ladislav Kavan Steven Collins Jiří Žára Carol O'Sullivan
Proceedings of ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games, pp. 39-46, 2007

Efficient Collision Detection for Spherical Blend Skinning

Ladislav Kavan Carol O'Sullivan Jiří Žára
Proceedings of International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Australasia and South-East Asia, pp. 147-156, 2006

Fast Approximation to Spherical Harmonic Rotation

Jaroslav Křivánek Jaakko Konttinen Sumanta Pattanaik Kadi Bouatouch Jiří Žára
Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics, pp. 51-58, 2006

Making Radiance and Irradiance Caching Practical: Adaptive Caching and Neighbor Clamping

Jaroslav Křivánek Kadi Bouatouch Sumanta Pattanaik Jiří Žára
Proceedings of Eurographics Symposium on Rendering, pp. 127-138, 2006

Web-Based Historical City Walks: Advances and Bottlenecks

PRESENCE: Teleoperators and Virtual Environments 15(3):262-277, 2006

Colorization of Black-and-White Cartoons

Image and Vision Computing 23(9):767-782, 2005

Fast Collision Detection for Skeletally Deformable Models

Ladislav Kavan Jiří Žára
Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2005) 24(3):363-372, 2005

Sketching Cartoons by Example

Proceedings of Eurographics Workshop on Sketch-Based Interfaces and Modeling, pp. 27-34, 2005

Spherical Blend Skinning: A Real-time Deformation of Articulated Models

Ladislav Kavan Jiří Žára
Proceedings of ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games, pp. 9-16, 2005

Video Codec for Classical Cartoon Animations with Hardware Accelerated Playback

Advances in Visual Computing (Proceedings of ISVC 2005) 1(43):50, 2005

Adaptive Mesh Subdivision for Precomputed Radiance Transfer

Jaroslav Křivánek Sumanta Pattanaik Jiří Žára
Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics, pp. 104-109, 2004

Unsupervised Colorization of Black-and-White Cartoons

Proceedings of International Symposium on Non-Photorealistic Animation and Rendering, pp. 121-128, 2004

Virtual Reality and Cultural Heritage on the Web

Proceedings of International Conference Computer Graphics and Artificial Inteligence, pp. 101-112, 2004

Fast Depth of Field Rendering with Surface Splatting

Jaroslav Křivánek Jiří Žára Kadi Bouatouch
Proceedings of Computer Graphics International, pp. 196-201, 2003

Real Time Skin Deformation with Bones Blending

Ladislav Kavan Jiří Žára
Proceedings of Winter School of Computer Graphics, pp. 69-74, 2003

Segmentation of Black-and-White Cartoons

Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics, pp. 223-230, 2003

Závěrečné práce

Interaktivní model tokamaku Golem

Ondřej Pluhař Bakalářská práce 2011
Tokamak Golem je unikátní zařízení, které se nachází na Českém vysokém učení technickém v Praze, konkrétně na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Hlavní zaměření této práce je na vytvoření interaktivního...

Virtuální galerie v kostele Sv. Petra a Pavla u Líšné

Daniel Šrám Bakalářská práce 2010
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací virtuální galerie pro návštěvníky kostela Sv. Petra a Pavla u Líšné na Zbirožšku. Práce se skládá ze dvou částí, virtuálního modelu kostela, spolu s...

Model zámeckého parku ve Vlašimi

Jan Zimandl Bakalářská práce 2009
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou virtuální prohlídky zámeckého parku ve Vlašimi ve VRML a její začlenění do webové stránky. Text se věnuje převážně způsobu modelování jednoduchých 3D modelů, které...

Výzkumné projekty

Výzkumné centrum informatiky (RCI)

RCI je centrem vědecké excelence v informatice a umělé inteligenci, které posiluje a integruje mezinárodně konkurenceschopný výzkum prováděný na ČVUT. Cílem RCI je podporovat spolupráci mezi odborníky...

Virtuální digitální šatník

Cílem projektu je navrhnout postup pokročilé digitalizace a prezentace textilních předmětů a ověřit tuto metodu na předmětech ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Výsledky budou zahrnovat prototyp zařízení...

Langweilův model Prahy jako školní historický pramen

Cílem projektu je podpořit spolupráci Muzea hlavního města Prahy a základních a středních škol z celé ČR prostřednictvím nově vytvořených interaktivních (digitálně vzdělávacích - DVZ) materiálů a navazujících...

Centrum kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C)

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových...

Virtualní srdce střední Evropy (VHCE)

Cílem tohoto projektu EU bylo digitálně zrekonstruovat vybrané významné objekty kulturního dědictví ve čtyřech evropských městech Praze, Bratislavě, Mariboru a Štýrském Hradci a uložit je pro budoucnost...

Rozšířená realita ve školním prostředí (ARiSE)

Cílem projektu je integrovat výukovou platformu AR (ARTP) do každodenního prostředí učitelů a studentů. Zobrazení audiovizuálního a multimediálního obsahu v souladu s potřebami, které identifikovali odborníci...

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Cílem projektu je navrhnout optimální metody interakce ve virtuální realitě, algoritmy pro modelování, zobrazování a řešení dynamických problémů ve VR světech, vyvinout problémově orientované metody vizualizace...