Interaktivní model tokamaku Golem


Ondřej Pluhař Vedoucí práce: Jiří Žára Bakalářská práce 2011
Tokamak Golem je unikátní zařízení, které se nachází na Českém vysokém učení technickém v Praze, konkrétně na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Hlavní zaměření této práce je na vytvoření interaktivního virtuálního světa s tokamakem Golem uvnitř, který bude přístupný veřejnosti online. Tento virtuální svět je první svého druhu a obsahuje množství informací o zařízení a jeho funkcionalitě. Virtuální tokamak Golem pomůže studentům pochopit složité zařízení tokamak ještě před tím, než opravdový tokamak uvidí ve skutečnosti. Virtual Reality Modeling Language (VRML) byl použit pro vytvoření modelu scény.