Langweilův model Prahy jako školní historický pramen


Cílem projektu je podpořit spolupráci Muzea hlavního města Prahy a základních a středních škol z celé ČR prostřednictvím nově vytvořených interaktivních (digitálně vzdělávacích – DVZ) materiálů a navazujících inovativních výukových programů. Hlavním tématem projektu a základem DVZ je světově unikátní Langweilův model, který bude využit jako školní historický pramen. Odbornými partnery projektu jsou ČVUT (Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL) a Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.

Financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012327