Publikace

Adding Depth to Cartoons Using Sparse Depth (In)equalities

Daniel Sýkora David Sedláček Sun Jinchao John Dingliana Steven Collins
Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2010) 29(2):615-623, 2010

Real-time Color Ball Tracking for Augmented Reality

Proceedings of Eurographics Symposium on Virtual Environments, pp. 9-16, 2008

Závěrečné práce

VR vizualizace černé díry s využitím sférické kamery

Jakub Peleška Bakalářská práce 2021
Předmětem této bakalářské práce je proces vizualizace černých děr. Pro zvýšení prožitku uživatele je použita VR technologie se sférickým videem. Důraz je kladen na nízkou výpočetní náročnost za účelem...

Rozšířená realita s využitím 360 panoramat

Jan Hamet Bakalářská práce 2021
Tato bakalářská práce pojednává o využití mobilních knihoven pro rozšířenou realitu při zobrazování 360° panoramat Langweilova papírového modelu Staré Prahy z 19. století. V úvodní analýze jsou nejdříve...

Multiplatformní aplikace v rozšířené realitě pro vizualizaci satelitů Země

Vojtech Pospíšil Bakalářská práce 2020
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace s využitím prvků rozšířené reality pro vizualizaci poloh satelitů Země a prvků pozemního segmentu GPS. Cílem práce je seznámit...

Zvuk vo VR

Jozef Skála Bakalářská práce 2020
Cieľom mojej práce bolo ozvučenie vzdelávacej VR aplikácie ESERO cesta na Mesiac vytvorenej Ing. Ondrejom Okluským. Ozvučenie má dotvoriť a celkovo zlepšiť uživateľský zážitok virtuálnej reality. Zvuk...

Bojové hry

Alexandra Petrova Bakalářská práce 2020
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou herních mechanik bojových her. Tuto analýzu pak využiji k návrhu a implementaci prototypu mé vlastní bojové hry. Následně vytvořím návrh designu finální hry a...

Sledování reálných objektu ve virtuální realitě

Jan Lazarek Bakalářská práce 2020
Předmětem této práce je zkoumání způsobů využití rozpoznávání a sledování barevně odlišených předmětů pomocí hloubkové kamery pro VR aplikace. V práci jsem využil hloubkovou kameru Microsoft Kinect v2...

Adaptace budovatelské strategie ve virtuální realitě

Veronika Petrova Bakalářská práce 2020
Tato práce se zabývá adaptací budovatelské strategie ve VR. Zaměřuje se na to, jak uskutečnit takovou hru ve VR a plně využít všeho, co nám tato platforma dovoluje. Pro průzkum této problematiky zkoumá...

Jídlo a pití ve virtuální realitě a jak může obohatit uživatelův zážitek

Uršuľa Žákovská Diplomová práce 2020
Hlavním cílem této práce je podívat se zblízka na jídlo a nápoje ve spojení s Virtuální realitou (VR). Jak dosáhnout tohoto propojení a jak to ovlivní náš celkový zážitek. Byl proveden rozbor dvou hlavních...

Hudební hra ve virtuální realitě

Isa Skořepů Bakalářská práce 2020
V této práci popisuji vývoj hry PaintPong pro virtuální realitu, jejíž hlavní mechachanika je založená na odrážení barevných kuliček do rytmu a obarvení co největší části okolí. Kuličky se chovají různými...

Virtuální piano

Tereza Preislerová Bakalářská práce 2019
Cílem této práce bylo vytvořit hru umožňující hraní na piano ve virtuální realitě. K tomu byla využita Leap Motion technologie snímání pohybu rukou. V hudební hře uživatel hraje na dvouoktávovou klaviaturu,...

Využití realtime 3D rekonstrukce a lokalizace ve virtuální realitě

Marek Římal Bakalářská práce 2019
Tato práce se zabývá problematikou lokalizace ve virtuální realitě s využitím hloubkových dat pořizovaných v reálném čase, a to zejména v kontextu sledování pozice uživatele, jeho navigace ve známém prostoru...

VR výuková aplikace pro seznámení s objekty Sluneční soustavy

Jordan Moravenov Bakalářská práce 2018
Fascinují mě možnosti, které virtuální realita nabízí a zajímá mě využití takto perspektivní technologie pro výuku. Vytvořil jsem výukovou aplikaci pro seznámení s objekty Sluneční soustavy, kterou jsem...

Interaktivní sférické video ve virtuální realitě

Mikoláš Zuza Diplomová práce 2017
Práce se zabývá systémy pro záznam a přehrávání sférických videí a postupem tvorby interaktivního stereoskopického sférického obsahu pro HMD. Po provedení rešerše softwaru pro rekonstrukci geometrie scény...

Operátorské stanoviště pro vizualizaci a řízení autonomních bezpilotních prostředků

Roman Janovský Diplomová práce 2017
Cílem mé diplomové práce je vytvoření vizualizace bezpilotních (leteckých) prostředků, která jsou malá a rychle se pohybují, a napojit tuto vizualizaci na AgentFly simulátor. Také zjišťuji, jestli je...

Automatické vyhodnocení d2 testu pomocí metod počítačového vidění

Petr Bílek Bakalářská práce 2017
Bakalářská práce se zabývá automatizací vyhodnocení d2 testu. Jedná se o psychologický test, který se v současné době vyhodnocuje ručně a jeho vyhodnocení zabere relativně velké množství času. Cílem bakalářské...

Procedurální modelování objektů v Maya

Ondřej Chvíla Bakalářská práce 2016
Předmětem bakalářské práce je návrh a následná realizace sady skriptů s uživatelským rozhraním v jazyce MEL pro modelovací software Maya od společnosti Autodesk. Skripty umožní generovat pět kávových...

Interaktivní vizualizace černých děr

Ivan Platonov Bakalářská práce 2016
Tato bakalářská práce se věnuje vizualizaci velmi vzácných a málo prozkoumaných objektů vesmíru, kterými jsou černé díry. Tato práce také popisuje matematické základy černých děr, Kerrův časoprostor a...

Interaktivní galerie modelů Leonarda da Vinciho

Karel Zavřel Bakalářská práce 2015
Cílem této bakalářské práce je provedení čtenáře celým procesem vývoje interaktivní aplikace. Práce se snaží čtenáři nastínit některé modelovací techniky, které se používají pro vytváření objektů ve tří-dimenzionální...

Mobilní aplikace poskytující uživatelům doporučení na dárky

Jan Sládek Bakalářská práce 2015
Tato bakalářská práce si klade za cíl přispět k řešení problému výběru vhodného dárku, kterému jsou několikrát ročně vystaveny miliony lidí po celém světě. Mobilní aplikace, která je v rámci této bakalářské...

Skripty pro tvorbu animační kostry

Radek Smetana Diplomová práce 2015
Tato práce se do hloubky zabývá přípravou počítačového modelu pro animaci. Tento proces, který je přítomný při vzniku téměř všech počítačových efektů, je ve světě známý jako rigging. Předmětem této práce...

Interaktivní učebnice pro ANDROID

Jiří Rychlovský Bakalářská práce 2015
Tato bakalářská práce pojednává o projektu tvorby interaktivních učebnic pro základní a střední školy. V práci je provedena analýza několika jiţ existujících učebnic a dále práce vyuţívá nabytých poznatků...

Rozšířená realita pro výuku

Jaroslav Havelík Diplomová práce 2015
Tato práce se zabývá vytvořením mobilní výukové aplikace pro tablety, která pokrývá středoškolskou látku elektrických obvodů, s využitím prvků rozšířené reality. V práci jsou analyzovány problémy jako...

Přesný 3D model společných prostor DCGI

Tomáš Kraus Bakalářská práce 2014
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření přesného 3D modelu dvou chodeb a podkroví v části budovy FEL ČVUT na Karlově náměstí. Součástí práce je i popis teoretických základů 3D grafiky, počínaje světlem...

Interaktivní učebnice pro ANDROID

Josef Veselý Bakalářská práce 2014
Tato bakalářská práce se převážně věnuje návrhu uživatelského rozhraní interaktivních výukových učebnic pro tablety s operačním systémem Android a zařízením velikosti displeje minimálně 9"

Semi-automatický 2D anotátor architektonických prvků

Renata Musilová Bakalářská práce 2013
Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací jednoduchého nástroje pro anotaci 2D architektonických prvků. Uživatel si definuje množinu stavebních elementů sám. Vytvořené anotace lze později zobrazit...

Planární segmentace mračna bodů

Daniel Princ Bakalářská práce 2012
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování mračna bodů, konkrétně segmentací na planární primitiva. Toto má uplatnění zejména při digitální 3D rekonstrukci objektů reálného světa. V současné...

Model humanoida

Radek Smetana Bakalářská práce 2011
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu humanoida v programu Autodesk Maya. Práce navazuje na předmět Y39KMA, při kterém jako semestrální práce vznikl ještě jiný model humanoida. Prvním cílem...

Pravidla znovupoužitelnosti 3D modelů

Michal Majerník Bakalářská práce 2011
Cieľom tohto projektu je vytvorenie pravidiel, ktoré povedú k tvorbe znovu použiteľného modelu pre 4 druhy použiteľnosti. V práci sa budem zaoberať formátmi, ktoré sú vhodné na uchovanie modelu a tým...

Výzkumné projekty

Virtuální digitální šatník

Cílem projektu je navrhnout postup pokročilé digitalizace a prezentace textilních předmětů a ověřit tuto metodu na předmětech ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Výsledky budou zahrnovat prototyp zařízení...

Langweilův model Prahy jako školní historický pramen

Cílem projektu je podpořit spolupráci Muzea hlavního města Prahy a základních a středních škol z celé ČR prostřednictvím nově vytvořených interaktivních (digitálně vzdělávacích - DVZ) materiálů a navazujících...