Prohlížečka 3D modelů ve virtuální realitě


Petr Šimek Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2022
Práce pojednává o tvorbě aplikace na prohlížení Langwailova modelu Prahy ve virtuální realitě. V rámci práce byly navrženy, implementovány a testovány různé způsoby prohlížení 3D modelů ve virtuální realitě. Jedním z důležitých bodů práce je nízká výpočetní náročnost, která je pro virtuálně realitní aplikace klíčová.