Rozšířená realita ve městě


Petr Varga Vedoucí práce: David Sedláček Diplomová práce 2023
V posledních letech zažila oblast rozšířené reality (AR) mimořádný růst, podpořený inovacemi v geoprostorových technologiích. Tato diplomová práce představuje aplikaci, která využívá Geospatial API - technologii uvedenou na trh v květnu 2022 - pro vizualizaci podzemních inženýrských sítí v ulicích města Prahy. Aplikace je založena na datech poskytnutých Institutem plánování a rozvoje Prahy. Úvodní výzkum se soustředí na hlubší pochopení těchto dat a na zkoumání AR technologií vhodných pro jejich efektivní vizualizaci. V následující fázi návrhu jsou podrobně popsány požadované funkce a vzhled aplikace. Tato fáze je následována detailním popisem procesu implementace. Závěrečná část této práce hodnotí přesnost aplikace, její omezení a uživatelsé testování. Tímto poskytuje zhodnocení tohoto API.