2D kreslení na papír ve virtuální realitě


Matyáš Kovaľ Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2022
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a prototypovat interakční techniky, které by připomínaly tvorbu domů Langweilova modelu Prahy a následně je zakomponovat do již existujícího virtuálního zážitku jménem uv{Tvorba Langweilova modelu Prahy}. Práce je rozdělena do kapitol. V Úvodu je výčet požadavků práce a několik základních pojmů, potřebných v kontextu této práce. Následuje kapitola Průzkum, kde dojde k prozkoumání možností implementace požadavků. V kapitole Návrh, dojde k analýze těchto možností a návrhu jejich implementace, která je popsána v kapitole Implementace. Kapitola Testování popisuje procesy testování implementace, které byly využity a jejich výsledky. Finální kapitolou je Závěr, kde jsou sepsány závěry vyplývající z testování a ohodnocení práce autorem. Výsledkem práce je ucelený virtuální zážitek, který uživateli poskytne možnost vyzkoušet si ve virtuální realitě za pomoci výše zmíněných interakčních technik tvorbu kusu Langweilova modelu Prahy v ateliéru na půdě Klementina.